مراكز بازپروري اعتياد، چالش ها و دور باطل درمان

در استان لرستان نيز آنگونه كه مسئولين مي گويند هم اكنون 45 كمپ مجاز و مجوز دار درمان اعتياد فعاليت مي كنند و تعدادي نيز در آستانه دريافت مجوز از بهزيستي هستند.
بنا بر گفته كارشناسان ميزان شيوع اعتياد در لرستان بيشتر از ميانگين كشوري است كه اين امر رسالت مراكز مرتبط در خصوص كنترل مصرف مواد مخدر در اين استان را بيشتر مي كند.
مراكز درماني اعتياد در لرستان اعم از كلينيك ها و مراكز اقامتي ميان مدت مجوز دار (كمپ ها) مطابق استاندارهاي لازم خدمات درماني مورد نظر را ارائه مي دهند اما بنا بر گفته كارشناسان و پژوهشگران اجتماعي اقدامات اين مراكز زماني مصونيت درازمدت ايجاد مي كند كه هم جامعه عاري از شرايط تشديد كننده بازگشت به مصرف مواد مخدر باشد و هم شخص مددجو خودخواسته و نه بر زور و اجبار در جهت درمان گام بردارد.
اعتياد مشكلي است كه براي هميشه همراه فرد باقي مي ماند و از بين رفتن قطعي و كامل آن هيچ گاه به صرف طي كردن دوره هاي درماني چند ماهه ميسر نمي شود بلكه مجموع عواملي در كنار همديگر بايد قرار گيرند تا درمان اعتياد نيز محقق شود.
مديركل بهزيستي استان لرستان مي گويد: بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوي معاونت پيشگيري و درمان اعتياد بهزيستي كشور ، ميانگين نرخ شيوع اعتياد در كشور 2/4 درصد است كه اين ميزان در لرستان 2/8 درصد مي باشد.
اسدالله حيدري افزود: اين عدد نشان مي دهد ميزان اعتياد در لرستان نسبت به ميانگين كشوري چهار دهم بيشتر است در عين حال اطلاعات دقيق تري از ميزان شيوع اعتياد در لرستان در قالب طرح پيمايش شيوع شناسي اعتياد صورت گرفته كه نتايج نهايي آن تا اواخر فروردين ماه از سوي سازمان بهزيستي كشور اعلام مي شود.
به گفته وي در اين پيمايش به طور تقريبي تعداد سه هزار و 300 خانوار لرستاني در خصوص اعتياد مورد تحقيق و پرسش و بررسي قرار گرفته اند.
حيدري با اشاره به اينكه در سال 94 حدود 100 زن معتاد متجاهر در لرستان جمع آوري شد، گفت: اعتياد در زنان چهره ديگري از اين معضل اجتماعي است كه در لرستان نيز نمود پيدا كرده اما به دلايل بازدارنده فرهنگي رقم دقيقي از تعداد آنان در دست نيست.
مديركل بهزيستي استان لرستان با اشاره به افزايش كمپ هاي ترك اعتياد طي سال 94 در اين استان گفت: با توجه به نياز استان و نظر كميته شوراي هماهنگي مبارزه با مصرف مواد مخدر و كميته درمان و حمايت هاي اجتماعي ، مجوز و موافقت اصولي راه اندازي تعدادي مراكز و كمپ هاي ترك اعتياد توسط بهزيستي صادر شده است.
وي در خصوص علل آسيب هاي اجتماعي و از جمله اعتياد در استان گفت: عدم سرمايه گذاري و توليد و همچنين كاهش اشتغال منجر به افزايش آسيب هاي اجتماعي مي شود.
حيدري جامعه امروز لرستان را محصول توسعه نيافتگي ادوار گذشته دانست و افزود: آسيب هاي اجتماعي ارتباط تنگاتنگي با توسعه نيافتگي دارد و اعتياد يكي از اين آسيب هايي است كه به جامعه تحميل مي شود در حالي كه افرادي كه دچار آسيب اعتياد مي شوند ممكن است داراي استعداد هاي بالقوه باشند كه بر اثر اعتياد اين استعدادها نابود مي شود.
وي گفت: افرادي كه در مراكز بازپروري و كمپ ها و كلينيك هاي ترك اعتياد بصورت دوره اي مورد درمان قرار مي گيرند بعد از درمان هر چقدر دسترسي به مواد براي آنها راحت تر باشد ميزان آسيب پذيري آنها بيشتر مي شود.
مدير كل بهزيستي لرستان افزود: علاوه بر اينكه جامعه بايد عاري از زمينه هاي بازگشت اين افراد به اعتياد باشد بايد مشاوره هاي روانشناسي نيز به آنها ارائه داد تا با خويشتن داري از بازگشت به آسيب هاي اجتماعي مصون بمانند.

** فعاليت 45 مركز ترك اعتياد در لرستان

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر لرستان نيز در گفت و گو با ايرنا گفت: هم اكنون 45 كمپ مجاز و مجوز دار درمان اعتياد در سطح استان فعاليت مي كنند و تعدادي نيز در آستانه دريافت مجوز از بهزيستي قرار دارند.
غلامرضا آقاميرزايي گفت: علاوه بر اين براي كنترل مصرف مواد مخدر و پيشگيري از اعتياد كلينيك هاي مرتبط در استان راه اندازي شده است بطوري كه از ابتداي سال 94 تعداد 95 كلينيك در استان فعال بود كه هم اكنون اين تعداد به 99 مورد رسيده است.
وي با اشاره به وجود كمپ هاي غير مجاز در استان و اينكه تا سال 94 در بسياري از شهرستان هاي استان كمپ هاي غير مجاز زيادي فعاليت مي كردند گفت: تا پايان ارديبهشت امسال تمامي كمپ هاي غير مجاز استان جمع آوري مي شوند و در همين راستا با راه اندازي تيم نظارت بر كمپ ها در سطح شهرستان ها ، تيم هاي پايش افزايش خواهند يافت.
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر لرستان با تاكيد بر اينكه يكي از نيازمندي هاي استان تاكيد بر برنامه هاي پيشگيري از مصرف مواد مخدر است افزود: خيلي از خانواده ها شناخت كافي نسبت به انواع مواد مخدر ندارند در حالي كه نوجوانان و دانش آموزان و فرزندان آنها ممكن است در كمترين زمان ممكن به سمت مصرف مواد مخدري همچون شيشه پيش روند.
آقاميرزايي در خصوص ميزان شيوع اعتياد در مدارس و در بين دانش آموزان گفت: وضعيت اعتياد در مدارس بصورت محرمانه پيگيري مي شود و متناسب با وضعيت موجود ضرورت ارائه آموزش هاي پيشگيري از اعتياد به دانش آموزان و معلمان در اولويت قرار گرفته است.
وي افزود: در همين راستا طي سال 94 اين آموزش ها به بيش از 330 هزار نفر شامل 300 هزار دانش آموز و 30 هزار معلم ،ارائه شده است.
آقاميرزايي اظهار داشت:خانواده ها در درمان اعتياد به دليل عدم آگاهي و يا به دليل ترس از آبرو مسير درمان را گم كرده اند به جاي اينكه به سمت كلينيك هاي مرتبط با ترك اعتياد و يا به جاي اينكه به سمت كمپ هاي ترك اعتياد بروند به سمت عطاري ها و يا سيگار فروشي ها مي روند كه اين امر خود مشكلات ديگري را براي آنها در پي خواهد داشت.
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر لرستان با بيان اينكه يكي از مشكلات موجود در خصوص مقابله با مصرف مواد مخدر در استان بحث توزيع و خرده فروشان مواد است گفت: در مواردي مشاهده مي شود كه خرده فروشاني دهها بار دستگير شده اند و بعد از رهايي دوباره به توزيع مواد مخدر ادامه داده اند.

** بازگشت تكراري برخي مددجوها در كمپ ها
دبير كميته پيشگيري و مشاركت هاي مردمي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر لرستان در اين خصوص در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: در بسياري مواد مشاهده مي شود افراد معتادي كه طول دوره درمان خود را در مراكز اقامتي ميان مدت و كمپ هاي ترك اعتياد سپري كرده اند بعد از مدت زماني دوباره براي ترك برمي گردند بطوري كه اين روند بصورت يك دور چرخشي مداوم تداوم دارد.
مهدي رحمتي افزود: بيشتر اين افراد مصرف كنندگان شيشه هستند و با توجه به اينكه طول دروه درمان افراد معتاد به شيشه سه ماه است اما باز هم بعد از طي شدن اين مدت امكان بازگشت افراد به مصرف وجود دارد.
رحمتي اضافه كرد: به دنبال مصرف شيشه سلول هاي خاكستري مغز دچار آسيب مي شوند بطوري كه اينگونه اعتياد بيشتر روحي و رواني است و درمان موفق مستلزم به كارگيري و مشاركت فرد در استفاده از خدمات روانپزشكي است.
دبير كميته پيشگيري و مشاركت هاي مردمي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر لرستان همچنين گفت: از ديگر علل بازگشت افراد درمان شده بعد از خروج از مراكز اقامتي ترك اعتياد در دسترس بودن مواد مخدر و اراده ضعيف اين افراد در برابر وسوسه استفاده از مواد است.
رحمتي در خصوص علل در دسترس بودن مواد مخدر گفت: ضعف قانون و توان فرار خرده فروشان از قانون باعث شده است خرده فروشان مواد مخدر علي رغم 20 تا 30 مرتبه دستگيري و پرونده قضايي به راحتي جريمه در نظر گرفته را پرداخت كنند و مجدد به خرده فروشي مواد اقدام كنند.
وي افزود: علاوه بر اين با توجه به بيكاري استان لرستان ، نزديكي به مرز و سودآوري بيشتر حاصل از خريد و فروش مواد مخدر ، تمايل به اين معامله سودآور در استان بيشتر است كه مجموع اين عوامل به در دسترس بودن مواد در جامعه كمك مي كند.

** 9 هزار نفر در سال 94 در كمپ ها بستري شدند
دبير كميته پيشگيري و مشاركت هاي مردمي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر لرستان گفت: در سال 94تعداد 9 هزار نفر در مراكز اقامتي ميان مدت ترك اعتياد استان بستري شدند كه بيشتر آنها شيشه مصرف مي كردند و در رده هاي سني 18 تا 25 سال قرار دارند.
وي افزود: كلينيك هاي درمان اعتياد نيز بصورت سرپايي خدمات مورد نياز افراد معتاد مراجعه كننده را ارائه مي دهند كه خدمات آنها شامل ارايه شربت و قرص متادون است كه در لرستان فقط شربت متادون به اين افراد داده مي شود.
به گفته وي عمده مواد مخدر مورد استفاده در استان به ترتيب شيشه، ترياك، هروئين و كراك است.
رحمتي با اشاره به اينكه طول دروه درمان در مراكز اقامتي ميان مدت يك تا سه ماه است گفت: اين دوره براي معتادان مواد مخدر سنتي همچون ترياك يك ماه و براي مصرف كنندگان مواد مخدر صنعتي سه ماه است كه هر مددجوي اين مراكز در صورت مراجعه اين دوره درمان براي او بايد طي شود.
وي با اشاره به اينكه خدمات درماني اين مراكز تحت نظر دانشگاه علوم پزشكي انجام مي شود گفت:لرستان تنها استان كشور است كه در آن دانشگاه علوم پزشكي مجوز راه اندازي مراكز ميان مدت ترك اعتياد را دارد و هشت مركز نيز با مجوز دانشگاه در استان راه اندازي شده است.
دبير كميته پيشگيري و مشاركت هاي مردمي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر لرستان گفت: در مجموع مي توان گفت كه خروجي مثبت كمپ ها و مراكز اقامتي ميان مدت بين 30 تا 40 درصد است.
رحمتي موفقيت مراكز اقامتي ميان مدت ترك اعتياد را مستلزم اراده شخص در خويشتن داري از مصرف دانست و گفت: اجتماع درمان محور محيطي است كه فرد بعد از خروج از كمپ بصورت اختياري و نه اجباري بايد در اين گروه ها به مدت سه تا شش ماه شركت كنند تا بتوانند مسير بازتواني را طي كنند.
وي با اشاره به تاسيس انجمن معتادين گمنام گفت: با توجه به احتمال وسوسه افراد بعد از دوره سم زدايي ، اين انجمن با رويكرد استفاده از خدمات مشاوره اي افرادي با سابقه پاكي بالا به رهجويان اين مسير كمك مي شود.
رحمتي افزود: در جلسات اين انجمن كه به دو صورت باز و بسته برگزار مي شود هر مددجو به عنوان يك رهجو در مسير بازتواني يك فرد را كه از افراد با سابقه بالاي پاكي از مصرف مواد مخدر است را به عنوان راهنما انتخاب مي كند تا در مواقع مورد نياز با او تماس بگيرد و از مشاوره هاي بازتواني او بهره مند شود.
وي با اشاره به اهميت و تاثير اين انجمن در بازتواني مددجوها گفت: تاكنون 19 هزار نفر در استان در اين انجمن عضو شده اند.

** بيكاري علت گرايش به اعتياد
نورخدا نوريان دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان كوهدشت نيزگفت: كوهدشت يكي از آلوده ترين شهرستان هاي استان در بحث اعتياد است كه با توجه به آمار بالاي بيكاري در شهرستان مي توان گفت كه افراد بدليل بيكاري به سمت فروش مواد مخدر روي آورند.
وي اضافه كرد: امكانات و تجهيزات نيروي انتظامي اين شهرستان در مقابله با مواد فروشان كافي نيست و بايد واحد مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي در شهرستان هايي همچون كوهدشت كه داراي نقاط آلوده بسيار هستند تقويت شود.
نوريان يادآور شد: احكام مجرميني كه در حوزه مواد مخدر دستگير مي شوند با تاخير اجرا مي شود و اين يك نقطه ضعف است كه بايد برطرف شود.

** در دسترس بودن مواد عمده علت بازگشت به مصرف است
معاون مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استاندار لرستان نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: اقدامات درماني و بازدارنده مصرف مواد مخدر كه در مراكز بازپروري و كمپ هاي ترك اعتياد ارائه مي شود زماني تاثير گذار است كه شرايط اجتماعي بازگشت به مصرف مجدد در جامعه مهيا نباشد.
فرهاد طهماسبي افزود: شرايط اجتماعي به گونه اي است كه جامعه فردي كه دچار آسيب اجتماعي از جمله اعتياد مي شود را بعد از درمان و بازگشت به جامعه نمي پذيرد و در مقابل به همان نسبت با در دسترس بودن مواد مخدر و دوستاني كه محفل مصرف مواد مخدر را در اختيار مي گذارند ، شرايط بازگشت به اعتياد فراهم مي شود.
وي گفت: شرايط اجتماعي مساعد مصون ماندن افراد آسيب ديده اجتماعي كه اصلاح و بازپروري شده اند نيست كه اين شرايط در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مديريتي قابل بررسي است.
معاون امور اجتماعي و فرهنگي استانداري لرستان گفت: در بسياري موارد قوانين موجود بدون كمترين انعطافي پذيرنده افراد دچار آسيب اجتماعي كه بعد از اصلاح به جامعه بر مي گردند نيست به عنوان مثال كارمندي كه گرفتار اعتياد شود بنا بر قانون تخلفات اداري از كار اخراج مي شود و به همين صورت چنانچه فردي در سوابق خود اعتياد را داشته باشد هر چند مورد درمان قرار گرفته باشد در بدست آوردن شغل مناسب با مشكل مواجه مي شود و مورد پذيرش واقع نمي شود.
طهماسبي تصريح كرد: مجموع اين عوامل با در نظر گرفتن در دسترس بودن مواد مخدر در جامعه باعث مي شود شخص گرفتار اعتياد بعد از درمان به راحتي به سمت مصرف مجدد باز مي گردد.
در هر حال سيماي اعتياد در لرستان بنا بر تاييد كارشناسان در زمينه مصرف مواد مخدر همانند سيماي كلي اين معضل اجتماعي در سطح جامعه از مواد مخدر سنتي عبور كرده و به سمت مصرف مواد مخدر صنعتي كه از قدرت ويرانگري چندين و چند برابري هم برخوردار هستند سوق پيدا كرده و به همان نسبت درمان آن نيز طولاني تر است.
در همين راستا نكته حائز اهميت ، اعتياد و شيوع مصرف مواد مخدر در مدارس ، دبيرستان ها و دانش آموزان است كه بنا بر گفته مسئولان شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر اين موضوع بصورت كاملا محرمانه پيش برده مي شود و با تاكيد بر آموزش هاي همگاني چه در مدارس و خانواده ها و والدين دانش آموزان ، راهكارهاي كنترل و پيشگيري در پيش گرفته شده است.
آنچه كه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد عملكرد و توان و قدرت مراكز بازپروري و كمپ هاي ترك اعتياد است كه تاثير اين مراكز محدود به بازده زماني موقت و كوتاه مدت است و به هچ وجه تضمين كننده سلامت درازمدت نيست كه علل مختلف اين مساله نياز به بازنگري و تغيير در شيوه هاي برخورد با معضل اعتياد و مصرف مواد مخدر دارد.
1920/6060

انتهای پیام /*

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «مراكز بازپروري اعتياد، چالش ها و دور باطل درمان» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( ایرنا ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-1209) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : ایرنا