نماينده منتخب بجنورد: جابه جايي مديران موجب عقب ماندگي خراسان شمالي شده است

علي قرباني در بازديد از ايرنا مهم ترين چالش و مشكل خراسان شمالي را نبود ثبات مديريتي عنوان كرد و گفت: عدم استفاده نيروهاي غير متخصص نيز در موقعيت هاي مختلف از ديگر مشكلات استان در توسعه نيافتگي است.
وي با بيان اينكه براي مديريت دستگاه ها و ارگان ها بايد نيروي هاي متخصص و دلسوز به كار گيري شود گفت: نيروهاي متخصص بايد شناسايي و از آنان در مديريت ها استفاده شود.
نماينده منتخب مردم خراسان شمالي در مجلس شوراي اسلامي افزود: در مرحله اول بايد از نيروهاي بومي متخصص استفاده شود اما در غير اين صورت مي توان از نيروهاي ساير استان ها نيز استفاده كرد.
قرباني اظهار كرد: امروز در دنيا بر مديريت بسيار تاكيد مي شود چرا كه مديران حرفه اي و متخصص از نيروهايي داراي توانايي استفاده مي كنند و نوآور و خلاق هستند و دنباله رو نخواهند بود.
وي افزود: بهترين نيرو براي هر منطقه نيروي بومي است چرا كه در مرحله اول در آن مكان زندگي مي كند و با مشكلات و چالش ها و همچنين آداب و رفتار مردم آشنايي دارد و همچنين به دنبال انتقالي به منطقه خود نيز نخواهد بود چرا كه 90 درصد افرادي كه در استخدامي هاي اين استان از ساير استان ها شركت كرده بودند بعد از چند سال خدمت درخواست انتقالي مي دهند كه اين امر نيز مشكل ايجاد خواهد كرد.

*** مسئولان بر اساس سند آمايش حركت كنند
نماينده منتخب مردم شهرستان هاي بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم با بيان اينكه مسئولان و مديران بايد بر اساس سند آمايش حركت كنند گفت: سند آمايش نقشه راه براي حركت به سمت توسعه است.
وي افزود: محور حركت مديران ارشد استان بايد بر اساس سند آمايش، برنامه و مطالعه باشد تا بتوانند شاخص هاي استان در زمينه هاي مختلف را توسعه دهند.
وي افزود: نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهديدها در بخش‌هاي مختلف صنعتي، اقتصادي، كشاورزي، گردشگري و فرهنگي استان مورد كارشناسي دقيق قرار گيرد.
وي اظهار كرد: ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي كه در سند آمايش آمده است بايد مورد توجه مسوولان اين استان قرار گيرد.
وي افزود: اين استان در بيشتر شاخص هاي توسعه نسبت به ميانگين كشوري عقب است و در رده هاي آخر قرار دارد نبايد بودجه هاي كشور تنها بر اساس جمعيت و وسعت تقسيم شود بلكه هم اكنون بايد شاخص محروميت و كمبود ها بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت: اگر بودجه ها و اعتبارات بر اساس جمعيت به استان ها اختصاص يابد مشكلات و محروميت ها باقي خواهد ماند و حتي فاصله نيز بيشتر خواهد شد.
وي با بيان اينكه توزيع اعتبار بايد بر اساس شاخص هاي توسعه نيافتگي باشد افزود: براي رفع محروميت استان هايي كه از نظر شاخص هاي توسعه عقب هستند در مجلس شوراي اسلامي بودجه سه درصدي تصويب شد اما همين ميزان ناكافي نيز اختصاص نيافت.
قرباني افزود: فاصله مناطق محروم و توسعه نيافته هرسال با مناطق توسعه يافته تر بيشتر خواهد شد كه بايد مسوولان و مديران رده بالاي كشور براي اين امر چاره اي اساسي بينديشند و جلوي محروميت ها، فاصله ها را بگيرند و توسعه متوازن ايجاد كنند.
وي اشاره اي به سخنان رهبري در سفر به اين استان كرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اعلام كردند كه اين استان با توجه به پتانسيل ها و ظرفيت ها دارد بايد جزء 10 استان برتر كشور قرار گيرد كه براي تحقق سخن رهبري همه بايد تلاش مضاعف كنند.
وي اظهار كرد: استان خراسان شمالي در بيكاري در رتبه 27 كشوري و در ساير شاخص ها نيز در رده هاي آخر قرار دارد بايد تدابيري جدي براي توازن منطقه اي انديشيده شود نه اينكه اقداماتي انجام دهيم كه هر سال فاصله توسعه يافتگي و نيافتگي را افزايش دهيم.
وي افزود: رهبر معظم انقلاب در سال 91 در سفر به اين استان بر روي موضوع كشاورزي و گردشگري به عنوان اولويت اول و استراتژي توسعه استان تاكيد داشته اند.
قرباني با بيان اينكه در اين استان كمبود آب وجود دارد، نمي توانيم صنايع بزرگ و پرآب طلب ايجاد كنيم افزود: بايد صنايع كوچك، صنايع تبديلي، تكميلي و مكمل در بخش كشاورزي را توسعه دهيم.
وي اشاره اي به توليد شير بالا در اين استان كرد و افزود: اما متاسفانه يك كارخانه شيرخشك در استان نداريم كه اين امر باعث شده است شير مازاد بر مصرف به ساير استان ها حمل شود.

***جابه جايي زودهنگام مديران آنان را به سمت حاشيه خواهد برد
اين نماينده منتخب خراسان شمالي در مجلس شوراي اسلامي افزود: جابه جايي زودهنگام مديران آنان را درگير مسائل حاشيه اي خواهد كرد و به جاي تلاش براي توسعه و جذب اعتبارات و بودجه براي رفع محروميت ها به حاشيه ها خواهند پرداخت كه اين امر نيز در چند سال اخير باعث شد كه فرصت تاريخي از نظر بودجه اي در اين استان از دست برود.
وي گفت: اعتبارات خوبي در چند سال گذشته در كشور توزيع شد اما خراسان شمالي از اين اعتبارات بهره زيادي نبرده است چرا كه بيشتر دنبال مسايل حاشيه اي رفته اند.
وي افزود: هم اكنون اين استان در زير ساخت هاي توسعه بسيار عقب است، پروژه هاي نيمه تمام و غير كارشناسي شده زيادي دارد كه بايد مورد توجه مديران قرار گيرد.
وي بر اولويت بندي اجراي پروژه ها تاكيد كرد و گفت: پروژه هاي مهم و حساس نيمه تمام شناسايي و با درجه اهميت تكميل شود.
وي بزرگترين تهديد استان را نيز بيكاري عنوان كرد و گفت: بيش از هفت ميليون نفر در سطح كشور بيكار هستند كه مجلس بايد با كمك دولت در اين راستا گام مهمي بردارد و با ايجاد سرمايه گذاري اين مشكل را رفع كند.

***ايجاد واحد هاي توليدي كوچك در اولويت كاري قرار گيرد
وي با بيان اينكه براي رفع بيكاري بايد ايجاد واحد هاي كوچك مورد توجه و اولويت قرار گيرد گفت: بايد ويژگي، استعداد و ظرفيت منطقه ها مورد بررسي قرار گيرد و در اين خصوص يك كار تخصصي انجام شود.
وي اظهار كرد: در گذشته نيز صنايع كوچك ايجاد شد و مورد حمايت قرار گرفت اما چون با برنامه ريزي و مطالعه نبود موفقيت زيادي نيز نداشت كه هم اكنون بايد اين امر را مورد تجربه قرار دهيم و استعداد مناطق براي ايجاد كارهاي خرد و كوچك و ايجاد صنايع تكميلي و تبديلي با توجه به مطالعه باشد تا با شكست مواجه نشود.
وي در بخش ديگري از سخنانش نيز گفت: قوانيني كه در مجلس نيز به تصويب مي رسند بايد بيشتر به نفع خرده مالك ها و دهك هاي پايين
باشد و تنها به نفع چند سرمايه گذار بزرگ نباشد و واحد هاي كوچك و خرد مورد حمايت قرار گيرند و موانع رفع مشكلات آنان نيز شناسايي شود.
قرباني بر مطالعه موانع رفع توسعه واحد هاي توليدي نيز تاكيد كرد و گفت: در مجلس بايد براي رفع اين موانع راهكار هاي ارائه شود تا جامعه توسعه يابد و تنها واحد هاي بزرگ و سرمايه گذاران از حميت ها بهره مند نشوند.
وي بر راه اندازي بازارچه مرزي نيز در اين استان تاكيد كرد و گفت: در جلسه هايي كه در آينده با رييس جمهور خواهيم داشت از ايشان خواهش مي كنيم كه در اين خصوص با رييس جمهور كشور تركمنستان گفت و گويي داشته باشد.
وي با بيان اينكه هرچه تعاملات بيشتر باشد باعث رونق اقتصادي منطقه خواهد شد افزود: ايجاد بازارچه ها و تبادل كالا بين دو كشور باعث توسعه خوهد شد.
علي اصغر افتاده رييس خبرگزاري جمهوري اسلامي خراسان شمالي نيز با بيان اينكه اين استان از نظر شاخص هاي مختلف نسبت به ميانگين كشوري عقب است گفت: وضعيت بيكاري، كارخانه ها و كارگاه هاي توليدي در اين استان مناسب نيست.
وي افزود: برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اين استان شور و اميدي را ايجاد كرد و همچنين نوع شركت مردم و نوع رايي كه دادند پيام هاي مختلفي دارد كه اين امر كار را براي منتخبان سخت تر خواهد كرد.
وي با بيان اينكه مردم در اين انتخابات مطالباتي داشتند افزود: از نمانيده ها انتظار است كه پيگير مطالبات و خواسته هاي مردم باشند و در اين زمينه با برنامه ريزي و كار كارشناسي بايد به دنبال رفع محروميت ها باشند.
3007/ 6042

انتهای پیام /*

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «نماينده منتخب بجنورد: جابه جايي مديران موجب عقب ماندگي خراسان شمالي شده است» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( ایرنا ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-1295) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : ایرنا