سران امنيتي صهيونيست و ترسيم نقشه تهديد ها و فرصت هاي منطقه اي اسرائيل

به گزارش ايرنا، اين روزنامه صهيونيستي تاكيد كرده است كه واحد سانسور نظامي ارتش صهيونيستي اجازه نداده است تا اسامي و تصاوير اين افسران امنيتي منتشر شود.

** حزب الله سپر دفاعي لبنان
افسر امنيتي حوزه لبنان با بيان اينكه « حزب الله حدود 7 هزار رزمنده در جنگ سوريه دارد و در بيشتر نبردها پيروز شده اند، گفت: جنگ سوريه، حزب الله را در مسير صحيح قرار داده و تجربه هاي جنگي مهم و كم سابقه اي را در زمينه هاي مختلف از جمله بكارگيري تجهيزات نظامي پيشرفته كسب كرده اما هزينه هاي سنگيني هم به ويژه براي بالابردن روحيه رزمندگان و مداواي زخمي هاي خود پرداخت كرده است.
اين افسر دستگاه امنيت نظامي اسرائيل اعتراف كرده است كه حزب الله اكنون به مهمترين سپر دفاعي لبنان تبديل شده است و همه دلخوشي ها به مشاركت حزب الله در جنگ سوريه و تضعيف قدرت آن با تقديم صدها شهيد و مجروح سرابي بيش نبوده و قدرت جنگي فرماندهان و نيروهاي آن افزايش و توسعه يافته است.
اين افسر صهيونيست با تاكيد به اينكه « حزب الله در بيشتر نبردهاي سوريه پيروز از ميدان خارج شده است»، افزود: اكنون در افكار عمومي لبنان اين باور شكل گرفته است كه در صورت بحراني شدن اوضاع امنيتي تنها حزب الله مي تواند از لبنان در مقابل خطر گروه هاي تروريستي حمايت كند و تنها سپر دفاعي از كشورشان باشد.
وي تاكيد كرد: همه ارزيابي ها از افزايش و توسعه قدرت حزب الله و توانمندي آن در مقابل هرگونه تجاوز اسرائيل ، ارتباطي مستقيم با پيام هائي دارد كه « سيدحسن نصرالله» دبيركل حزب الله در سخنراني حدود يك ماه قبل ارسال و خطرنشان كرد كه حزب الله به هر تجاوزي پاسخ مناسب مي دهد و مي تواند اهدافي را در عمق راهبري اسرائيل نابود كند.
اين افسر امنيتي اسرائيل با بيان اينكه« حزب الله همچنان به قواعد بازي و پاسخگوئي به تجاوزهاي اسرائيل در كشتزارهاي شبعا و اقدام عليه اهداف نظامي اصرار دارد»، اما نمي توان نگراني و ترس اسرائيل از گسترش دامنه هرروياروئي با حزب الله و بحراني شدن جبهه شمالي را ناديده گرفت.
وي اضافه كرد: انتظار مي رفت كاهش بودجه حزب الله بين 10 تا 15درصد بر قدرت حزب الله تاثير منفي بگذارد اما اين اميدواري هم بي جا بود و اين كاهش بودجه تاثيري بر برنامه هاي گسترش قدرت نظامي حزب الله نداشت.
اين افسر صهيونيست تاكيد كرد: حزب الله از مرحله افزايش تعداد موشك هايش عبور كرده و اهتمام بزرگ و تمركز اصلي آن امروز بر گسترش قدرت موشك هايش از لحاظ دقت ، برد و ويرانگري است تا اسرائيل در هر جنگ آينده بيشترين و بزرگترين خسارت ها را متحمل شود و هزينه سنگيني را بپردازد.

** ارزيابي هاي جديد از بحران سوريه
افسر امنيتي پرونده سوريه هم با بيان اينكه « تلاش هاي جهاني براي پايان درگيري در سوريه ، ارزيابي هاي امنيتي اسرائيل را دستخوش تغيير كرده است»، گفت: تاكنون صحبت از اين بود كه چشم انداز جنگ سوريه نامشخص است اما اكنون برخلاف ارزيابي هاي گذشته از احتمال پايان جنگ و بازگشت سوريه به جايگاه خود به عنوان يك كشور سخن گفته مي شود.
وي ادعا كرد: انتظار مي رود اقدامات براي حل سياسي بحران سوريه چند ماه و شايد سال ها طول بكشد زيرا به متغيرهاي بسيار زيادي مرتبط است و معلوم نيست كه سوريه سرانجام براساس طائفه به چند منطقه فدرالي تقسيم مي شود و يا شاهد چند منطقه خودگردان در آن خواهيم بود.
اين افسر امنيتي صهيونيست افزود: هرگونه حل وفصل بحران سوريه بدون روسيه كه تلاش دارد علوي ها در قدرت بمانند و منافع ايران وحزب الله تامين شود، امكان ندارد.
وي اضافه كرد: روسيه براي تامين منافع اقتصادي و جلوگيري از انتقال تروريست ها به مرزهاي خود در منطقه خاورميانه حضور نظامي دارد.
اين افسر صهيونيست تاكيد كرد: ارتش سوريه با پيروزي هاي نظامي اخير موقعيت و جايگاه خود را تقويت كرده و همچنان به كمك هاي روسيه و ايران و حزب الله لبنان براي جنگ عليه داعش تكيه دارد.
وي با بيان اينكه« احتمال شروع عمليات نظامي عليه اسرائيل در جولان نسبي است»، خاطرنشان كرد: گروه هائي مانند داعش و جبهه النصره تاكنون نيتي براي جنگ عليه اسرائيل نداشته اند اما براي سيطره بر سوريه تلاش مي كنند.

** ايران براي تقويت اقتصاد خود تلاش مي كند
افسر امنيتي ويژه پرونده ايران هم گفت: اسرائيل از زمان امضاي توافق هسته اي همه تحركات ايران را زير نظر دارد و واضج است كه ايران درصدد استفاده از اين فرصت بوده و بر بازسازي اقتصاد خود متمركز است.
اين افسر صهيونيست افزود: نگراني اسرائيل فقط ناشي از سلاح هسته اي نيست بلكه مي ترسيم توافق هسته اي به ايران اجازه دهد تا به حزب الله لبنان، جنبش حماس و حوثي هاي يمن كمك بيشتري كند و قدرت خود را افزايش دهد.
وي اضافه كرد: مشاركت ايران در جنگ عليه داعش آن را در موقعيت بهتري قرار مي دهد و مي تواند همچنان بزرگترين تهديد براي امنيت اسرائيل اگرچه مستقيم و فوري نباشد، باقي بماند.

** غزه و حماس
افسر امنيتي پرونده غزه گفت: در نوار غزه آتش بس عميقي وجود دارد و حماس در سطح راهبري در تنگنا قرار دارد، اگر در گذشته از همه طرف ها كمك دريافت مي كرد، امروز منزوي شده است.
وي افزود: مصر به طور كامل از حمايت از حماس دست كشيده است و آن را شبيه داعش مي خواند و كشورهاي ديگر از جمله سعودي هم فقط بر آن تمركز ندارند و به طرف هائي در يمن و سوريه پول مي دهند و با تهديدهاي زيادي مواجه هستند.
اين افسر صهيونيست اضافه كرد: اكنون ايران به طور اساسي از حماس و ديگر گروه هاي فلسطيني حمايت مي كند.

** مصر شريك اسرائيل
مسئول پرونده هاي منطقه در شعبه امنيت نظامي رژيم صهيونيستي گفت: مصر كشوري است كه در هر شش ثانيه يك كودك در آن بدنيا مي آيد و اين چالشي براي اقتصاد مصر است، تامين غذاي براي بيش از 80 ميليون نفر جمعيت در هر روز بسيار سخت است .
وي افزود: ژنرال« عبدالفتاح السيسي» رئيس جمهوري مصر تلاش هاي زيادي مي كند اما فقط برخي از آنها براي بهبود اوضاع اقتصادي مصر موفق است و اكنون اگرچه عوامل ثبات مصر بيشتر از عوامل بحران است اما ضمانت ها براي اين روند محدود مي باشد.
اين افسر امنيتي صهيونيست اضافه كرد: سعودي تكيه گاه اصلي امروز مصر به ويژه براي ادامه حيات اقتصادي است و چشم اميدي به روسيه و فرانسه و كسب حمايت هاي ديپلماتيك و نظامي براي آينده خود دارد.
وي با بيان اينكه « مصر، اسرائيل را شريك خود مي داند»، گفت: مصر تاكنون گرايش راهبردي خود را تغيير نداده و احتمال دارد كه با تغيير دولت آمريكا بارديگر در كنار واشنگتن قرار گيرد.

** سعودي ها همپيمان اسرائيل
افسر امنيتي صهيونيست گفت: از نظر اسرائيل جهان امروز به دو قسمت طرفداران و مخالفان ايران تبديل شده است و هر طرفي كه عليه ايران اقدام كند با اسرائيل داراي منافع مشترك و همپيمان آن است.
وي افزود: سلمان بن عبدالعزيز شاه جديد سعودي با نشان دادن « محمد بن سلمان» پسرش در مقام وزير دفاع ، سعودي را در مقام رهبري آشكار اردوگاه اهل سنت در جهان عرب قرار داد و براين اساس به مصر به شرط اقدام عليه حزب الله لبنان كمك كرد.
اين افسر صهيونيست اضافه كرد: سعودي در جنگ جاري در سوريه براي مقابله با ايران مشاركت كرده و اقداماتي را براي كاهش قيمت نفت صورت داد تا بازسازي اقتصادي ايران را به تعويق بياندازد.
وي ادامه داد: اين اقدامات سعودي ، اسرائيل را در كنار سعودي قرار داده و اكنون دو طرف باهم در مقابل ايران و متحدان آن در منطقه حتي در عرصه فلسطين ايستاده اند.

** تركيه
افسر امنيتي صهيونيست با اشاره به تحولات اخير در تركيه گفت: « رجب طيب اردوغان» رئيس جمهوري تركيه به تازگي به سعودي بسيار نزديك شده و دنبال همپيمانان جديد و قوي مانند اسرائيل است.
وي افزود: اردوغان در ميدان داخلي درصدد توسعه نفوذ خود و سيطره كامل بر دستگاه هاي حكومتي تركيه است.
اين افسر صهيونيست اضافه كرد: در ميدان خارجي، اردوغان بيش از داعش از كردهاي تركيه مي ترسد به ويژه اينكه نگران است نبرد با آنها موفقيت آميز نباشد زيرا به آمريكا نزديك هستند.
وي با بيان اين كه « تركيه تلاش مي كند با اروپا و اسرائيل بيشتري دوستي كند» تاكيد كرد: ادامه جنگ در سوريه پيامدهاي منفي براي تركيه دارد و به همين دليل آنكارا بتازگي از شدت مواضع خود كاسته است.
خاورم ** 1324

انتهای پیام /*

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سران امنيتي صهيونيست و ترسيم نقشه تهديد ها و فرصت هاي منطقه اي اسرائيل» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( ایرنا ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-14467) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : ایرنا