پيش بيني شكست نشست نفتي

در اين گزارش كه در شماره شنبه 28 فروردين 1395 خورشيدي انتشار يافته است، مي خوانيم: نزديك شدن به زمان نشست دوحه، انتظار بازار از اين نشست براي تاثير گذاري بر قيمت نفت بيشتر مي شود. طرح فريز سطح توليد نفت، از ابتدا براي افزايش قيمت آن برنامه ريزي شد، طراحان بعد از توافق اوليه، به رايزني با توليد كنندگان بزرگ نفت پرداختند، تا با همراه كردن آنها تاثير گذاري طرح فريز نفت را بر قيمت بيشتر كنند. عراق همراهي خود را اعلام كرد. وزير نفت ايران اما حضور در نشست دوحه را در هاله اي از ابهام گذاشت.
**توليدكنندگان بدون مشاركت ايران بر سر فريز نفتي توافق مي‌كنند
چند روز پيش وزير انرژي روسيه گفت توافق بر سر فريز نفتي ممكن است بدون مشاركت ايران بين كشورهاي توليد كننده نفت به دست آيد.به گزارش رويترز، الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه اعلام كرد، توافق بر سر فريز نفتي ممكن است بدون مشاركت ايران بين كشورهاي توليد كننده نفت به دست آيد. وي افزود: همه چيز ممكن است، زيرا اين يك سند باز است. هر كسي كه مي خواهد به آن بپيوندد به آن خواهد پيوست. آنهايي كه نمي خواهد به توافق فريز نفتي بپيوندند، كسي آنها را وادار به پيوستن نخواهد كرد. مقامات كشورهاي عمده توليد كننده نفت از جمله روسيه و عربستان قرار است روز يكشنبه در دوحه قطر با همتاي ايراني شان ديدار كنند و با وزير نفت ايران درباره فريز توليد، بحث و تبادل نظر نمايند. در حالي كه تجار در انتظار اين نشست هستند، قيمت نفت خام روز سه شنبه گذشته به بالاترين رقم در سال جاري ميلادي رسيد.
اين در حالي بود كه توليد نفت خام آمريكا در ماه مارس كاهش يافت و احتمالا اين روند كاهشي را ادامه خواهد داد. برخي سرمايه گذاران فريز احتمالي توليد را مقدمه اي براي كاهش توليد در اواخر امسال مي دانند، در حالي كه برخي ديگر مي گويند چنين اقدامي تاثيري در كاستن از مازاد عرضه در بازار نخواهد داشت.
**مواضع وزير نفت ايران در مقابل فريز نفت
زنگنه ابتدا سعي كرد موضع روشني در مقابل احتمال حضور در نشست دوحه نگيرد. وزير نفت ايران بعد از تماس هايي از سوي وزير نفت روسيه و سوالات مكرر خبرنگاران در مورد امكان حضور در نشست دوحه گفت: اگر كاري پيش نيايد شركت مي كنم. زنگنه در تلاش براي عدم حضور يا حضور حداقلي در اين نشست بود. چند روز بعد ايران احتمال پيوستن به توافق فريز نفتي را رد كرده و گفت: تا زماني كه سطح توليدش به سطح قبل از تحريم هاي غرب، يعني حدود 4 ميليون بشكه در روز برسد، توليد خود را ادامه خواهد داد.
**نماينده ايران در هيئت عامل اوپك به نشست دوحه مي رود
بعد از تصميم روسيه و عربستان در حذف ايران از گردونه تصميم گيري براي فريبز نفت مديركل روابط عمومي وزارت نفت اعلام كرد كه نماينده ايران در هيئت عامل اوپك به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در نشست روز يكشنبه (29 فروردين ماه) كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك در دوحه حاضر مي شود.
اكبر نعمت الهي گفت: حسين كاظم پور اردبيلي، نماينده ايران در هيئت عامل سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) به نيابت از بيژن زنگنه، وزير نفت ايران براي اعلام مواضع تهران در نشست دوحه شركت مي كند. وي افزود: با توجه به برنامه ايران براي احياي سهم از دست رفته خود در بازارهاي جهاني نفت خام پس از لغو تحريم هاي ظالمانه و مطرح شدن اين موضوع در نشست هاي دو و چند جانبه با وزيران نفت و انرژي كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك براي درك شرايط ويژه ايران به منظور بازگشت به بازار نفت در دوران پس از تحريم، وزير نفت ايران در اين نشست شركت نمي كند.
مديركل روابط عمومي وزارت نفت تصريح كرد: ايران پيش از اين اعلام كرده بود كه تا پيش از بازگشت توليد و صادرات نفت خام اين كشور به سطوح پيش از تحريم ها نمي تواند به برنامه تثبيت توليد نفت بپيوندد، اما جمهوري اسلامي ايران از هر گونه تلاش كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك براي بازگرداندن ثبات به بازار و قيمت هاي جهاني نفت خام حمايت مي كند.
نعمت الهي گفت: نماينده ايران در هيئت عامل اوپك براي اعلام مواضع جمهوري اسلامي ايران و حمايت تهران از تلاش ها براي كمك به بهبود شرايط بازار در نشست دوحه حاضر مي شود. نشستي كه با حضور كشورهاي عضو وغيرعضو اوپك به منظور بررسي برنامه تثبيت توليد با هدف بهبود شرايط بازار و قيمت هاي جهاني نفت خام روز يكشنبه در دوحه قطر برگزار مي شود.
**تاثير توافق دوحه اندك خواهد بود
آژانس بين المللي انرژي قبل از شروع نشست دوحه پيش بيني كرد كه توافق توليدكنندگان نفت در دوحه قطر، تاثيري چشمگير بر بازار نفت نخواهد داشت. به گزارش رويترز، آژانس بين المللي انرژي روز پنجشنبه ٢6 فروردين ماه اعلام كرد كه توافق توليدكنندگان نفت عضو و غير عضو اوپك براي محدود كردن عرضه، تاثيري اندك بر بازارهاي جهاني خواهد داشت و تعادل بازارهاي جهاني نفت پيش از سال ٢٠١٧ ميلادي محقق نمي شود. اين آژانس اعلام كرد كه با وجود شتاب يافتن افت توليد نفت آمريكا و همچنين با توجه به كمتر بودن رشد صادرات نفت ايران نسبت به برآوردهاي اوليه، در سال جاري ميلادي نيز شاهد پيشي گرفتن رشد توليد از رشد تقاضا خواهيم بود.
آژانس يادشده در گزارش ماهانه خود، درباره نشست توليدكنندگان نفت در دوحه قطر اعلام كرد: اگر به جاي كاهش توليد شاهد تثبيت سطح كنوني توليد باشيم، تاثير آن بر عرضه فيزيكي نفت محدود خواهد بود. در اين گزارش همچنين اعلام شد كه با توجه به باقي ماندن توليد نفت عربستان و روسيه در بالاترين سطح سالهاي اخير از يك سو و محدود بودن ظرفيت رشد توليد از سوي كشورهاي ديگر به جز ايران، بعيد است كه هر توافق احتمالي بتواند تاثيري چشمگير بر توازن عرضه و تقاضاي نفت در بازارهاي جهاني در نيمه نخست سال ٢٠١6 ميلادي داشته باشد.
**رشد تقاضاي نفت در سال جاري اندكي كاهش مي يابد
ذخيره سازي نفت جهان در سال گذشته ميلادي از مرز سه ميليارد بشكه فراتر رفت و آژانس بين المللي انرژي پيش بيني مي كند كه در نيمه نخست سال جاري ميلادي نيز روزانه شاهد افزايش يك و نيم ميليون بشكه اي ذخيره سازي نفت جهان باشيم. اين آژانس همچنين برآورد خود را از رشد تقاضاي نفت خام جهان در سال جاري ميلادي اندكي كاهش داد و به يك ميليون و ١6٠ هزار بشكه در روز رساند.
آژانس بين المللي انرژي با اشاره به كند شدن رشد تقاضاي نفت در آمريكا، اروپا و چين، اعلام كرد: ممكن است هند در زمينه برخورداري از بيشترين رشد تقاضاي نفت جهان، جايگاه چين را تصاحب كند. آژانس بين المللي انرژي همچنين پيش بيني كرد كه عرضه نفت از سوي كشورهاي غير عضو اوپك، در سال جاري ميلادي ٧٠٠ هزار بشكه در روز كاهش يابد. اين نهاد همچنين اعلام كرد كه رشد توليد نفت ايران نسبت به برآوردهاي اوليه آهسته تر بوده، اما به هر حال در ماه مارس سال جاري ميلادي 4٠٠ هزار بشكه در روز نسبت به آغاز سال جاري ميلادي بيشتر بوده است.
**بدبيني به نشست دوحه سبب كاهش قيمت نفت شد
ابراز ترديد آژانس بين المللي انرژي درباره كارآمدي نشست توليدكنندگان نفت در هفته آينده سبب شد قيمت نفت اندكي كاهش يابد. در معاملات روز پنجشنبه بازارهاي جهاني، قيمت نفت اندكي كاهش يافت زيرا آژانس بين المللي انرژي درباره كارآمدي نشست هفته آينده توليدكنندگان نفت در دوحه قطر، ابراز بدبيني كرد. قيمت هر بشكه نفت خام برنت با ٣4 سنت كاهش، به 4٣ دلار و ٨4 سنت براي هر بشكه رسيد و قيمت شاخص نفت خام دبليو تي آي آمريكا نيز با ٢6 سنت افت، در سطح 4١ دلار و 5٠ سنت تثبيت شد.
*منبع: روزنامه ابتكار
**گروه اطلاع رساني**9370**2002

انتهای پیام /*

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «پيش بيني شكست نشست نفتي» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( ایرنا ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-1462) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : ایرنا