اهالي گرمسار و آرادان به حل مشكلات شهرشان در سفر استاني دولت تدبير اميدوارند

به گزارش ايرنا، اين شهروندان كمبود شديد آب در بخش هاي خانگي، كشاورزي و صنعتي، بيكاري، اشتغال، زير ظرفيت كاركردن واحدهاي توليدي و صنعتي و در حال تعطيل شدن برخي از آن ها ، توسعه نيافتگي محورهاي ارتباطي، و عدم بكارگيري حوزه هاي گردشگري و كوير و افزايش ريزگردها و تخريب محيط زيست را چالش هاي مهم شهرستان هاي خود برشمردند.
حال قرار است مردي به استان سمنان و وزرايش به شهرستانها آن از جمله گرمسار و آرادان سفر كند كه مردم به كليد دولت او اميد بسته اند، كليدي كه بنابر وعده هاي انتخاباتي سال 92 قرار است اميد را به جامعه تزريق و مشكلات كشور را برطرف كند كه به حق تاكنون با تدابير انديشمندانه اش توانسته بسياري از گردنه هاي سخت فراروي كشور عبور كند و چشم انداز آينده كشور بسيار روشن و مطلوب است.
رئيس جمهوري به همراه يارانش كه در بهترين فصل روزهاي سال يعني بهار در حالي به سمنان سفر مي كند كه تصميم گرفته است تا براي توسعه و آباداني اين شهرستان ها بيش از پيش تدابيري بينديشد.
اهالي اين شهرستان هاي استان سمتان از دو هفته گذشته تاكنون ، خود و شهرستانشان را با تزيين اماكن عمومي و با نصب بنر و پارچه هاي مزين به خوش آمدگويي از دولت اميد آماده كرده اند چراكه سفر دكتر روحاني را به زادگاهش ويژه و چر خير و بركت مي دانند.
يك شهروند گرمساري از حضور رئيس جمهور در استان سمنان اظهار خرسندي كرد و گفت : بزرگترين مشكل اين شهرستان، كمبود شديد آب و بيكاري و اشتغال است كه بسياري از وضعيت اين بخشها گلايه مندند.
مرتضي احمدي افزود : حل مشكلات اين شهرستان در خود منطقه نهفته است و آن شناسايي ظرفيتها نظير كوير و حوزه گردشگري است كه متاسفانه تاكنون تدابيري اصولي در اين امر مهم نينديشيدند.
وي افزود : مديران متاسفانه تا قبل از دولت تدبير و اميد ، نتوانسته اند بستر حضور سرمايه گذاران را براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي و گردشگري فراهم كنند.
وي افزايش ريزگردها را ديگر چالش اين شهرسنان اعلام و اضافه كرد : اگر تداييري براي حل اين مغضل فراگير انديشده نشود در آينده نزديك اين معضل به يك بحران تبديل مي شود.
مهرداد پيوندي ديگر شهروند گرمساري سفر دولت اميد به استان سمنان را چر خير و بركت مي داند و گفت : اهالي اين شهرستان منتطر مصوبات خوب هيات دولت در استان سمنان هستند.
وي بر ضرورت حل چالش جدي اين شهرستان يعني كمبود شديد آب در حوزه هاي خانكي و كشاوري تاكيد كرد.
پيوندي انجام تحقيقات و پژوهش براي حل مشكلات شهرستان از سوي پژوهشگران و انديشمندان ضروري دانست.
رضا مددي يك روستايي گرمسار تامين آب را از سوي مسئولان امر خواستار شد و گفت : روستاييان با مشكل جدي كمبود آب مواجه اند و روند كنوني وضعيت آب ، آينده خوبي را نويد نمي دهد.
صديقه ميرآخوري يك روستايي گرمساري در گفت و گو با ايرنا از عدم ساماندهي مسكن مهر اين شهرستان گلايه كرد و گفت : از رئيس جمهور مي خواهم تا براي حل مشكل مسكن مهر اين شهرستان تدابير اتخاذ كنند.
وي بر ضرورت ساماندهي حمل و نقل به ويژه حمل و نقل عمومي نظير تاكسي ها تاكيد كرد و گفت : اين شهرستان در بخش تاكسي راني با مشكل مواجه است.
محمدرضا فاتحي شهروند آراداني، نبود استقرار ادارات ، كمبود آب در حوزه هاي مختلف ، راه ، فراهم زيرساختهاي شهري ، كمبود امكانات گردشكري ؛ رفاهي و تفريحي هجوم ريزگردها را از جمله مسايل و مشكلات اين منطقه برشمرد.
وي ادامه داد : مسئولان امر بايد در سفر هيات دولت به استان سمنان با ارايه مشكلات اساسي به نمايندگان ويژه رئيس جمهوري نهايت بهره برداري را از رفع مشكلات منطقه بكنند.
مهسا صمدي يك دانشحوي اين شهرستان با اشاره به كمبود امكانات فرهنگي و كتابخانه در منطقه خواستار رفع چالش هاي اساسي آرادان شد.
وي تاكيدكرد : شهرستان تازه تاسيس آرادان با بسياري از كاستي ها نظير جاده ها؛ كمبود امكانات ورزشي و فضاهاي تفريحي و گردشگري مواجه است.
وي تصريح كرد : دولت تدبير با تلاش هاي همه جانبه اش، اميد را در كالبد كشور تزريق كرده و اميد است بعد از حل مساله هسته اي بتواند اوضاع اقتصادي و اجتماعي كشور را سرو سامان بدهد چرا كه تحقق توسعه و آبادني آرزوي هر ايراني است.
وي به نقش مديريت كارآمد و همه جانبه نگر را در نامين نيازمنديهاي اين شهرستان تاثيرگذار دانست و گفت : مسئولان بايد براي رونق بخش هاي اقتصادي ، كشاورزي و گردشگري تدابير ويژه اي اتخاذ كنند.
وي تامين امكانات مطلوب در بخش بهداشت و درمان را براي اهالي اين شهرستان از سوي رئيس جمهوري ضروري دانست.
فرماندار آرادان گفت : مردم استان سمنان و اين شهرستان با ايجاد برنامه هاي خودجوش مردمي استقبال ميزباني خوبي را از رئيس جمهور دكتر حسن روحاني و كاروان تدبير و اميد خواهند بود.
سعيد افشار نادري در گفت و گو با ايرنا با بيان اين كه مسئولان استان سمنان 2 وظيفه اساسي در استقبال از رئيس جمهور دارند، اظهار داشت: فراهم نمودن زمينه استقبال پرشور و شناساندن مشكلات و چالش هاي استان در مناطق مختلف استان از مهم ترين
كارها در بدو ورود كاروان تدبير و اميد به استان است.
افشار نادري تصريح كرد: شهرستان آرادان همانند ساير شهرستان هاي داراي مشكلات فراواني در زمينه هاي كشاورزي ، توليدي است كه با حضور نماينده ويژه رئيس جمهور و اطلاع رساني دقيق اين چالش ها، درصدد رفع آن ها هستيم.
وي به وجود هماهنگي و وحدت بين مسئولان اين شهرستان اشاره و اضافه كرد و گفت : در اولين سفر رسمي رئيس جمهور به استان سمنان هيچ پروژه اي در شهرستان آرادان افتتاح نخواهد شد.
وي خاطرنشان كرد : بررسي مشكلات آب كشاورزي و تامين آب آشاميدني شهري و روستايي از مهم ترين دغدغه هاي شهرستان آرادان بشمار مي رود.
افشار نادري اظهار كر د: به دليل آنكه شغل بسياري از مردم اين شهرستان دامداري و كشاورزي است فراهم نمودن آب كشاورزي و آشاميدني در مناطق روستايي و شهري بسيار جدي است.
وي تامين آب كشاورزي را از اولويت برنامه مطروحه به نماينده ويژه رئيس جمهور در اين شهرستان اعلام كرد.
شهرستان حدود 14 هزار نفري آرادان 21 هزارو 500 هكتار اراضي كشاورزي دارد.
نماينده مردم شهرستان هاي گرمسار و آرادان در مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت تامين آب در اين شهرستان تاكيد كرد.
غلامرضا كاتب در گفت وگو با ايرنا افزود : تنها رودخانه اين دو شهرستان حبله‌رود است كه با افت شديد آب مواجه شده است و جوابگوي نيازهاي آبي منطقه نيست.
كاتب با بيان اين كه اكنون بسياري از روستاهاي شهرستان هاي گرمسار و آرادان داراي مشكل كمبود آب هستند، گفت : تامين اب در شرايط كنوني براي همه بخش هاي اين شهرستان امري اجتناب ناپذير است.
وي بيكاري جوانان و زير ظرفيت كار كردن شمار زيادي از واحد هاي توليدي و صنعتي شهرستان را از ديگر مشكلات فراروي منطقه اعلام كرد.
نماينده مردم شهرستانهاي گرمسار و آرادان در مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر بتوانيم در سفر هيات دولت منابع جديدي براي اين واحد ها تزريق كنيم علاوه بر شروع به كار واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل، ظرفيت ساير واحد ها هم افزايش مي يابد.
كاتب اجراي محور فيروزكوه به گرمسار براي رفع مشكل ترافيك استان تهران، تعريض و اجراي سه بانده شدن محور ايوانكي به گرمسار در مسير رفت و برگشت و ايجاد محور جندق به آرادان را از ديگر طرح هايي دانست كه قرار است در اين سفر كلنگ زني و يا براي آن تصميم گيري شود.
رئيس جمهور و كاروان تدبير و اميد روز سه شنبه هفته جاري به استان سمنان سفر مي كند.
سخنراني دكتر روحاني ساعت 9.30 صبح روز سه شنبه در ورزشگاه تختي شهرستان سمنان برگزار مي شود.
6026/

انتهای پیام /*

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «اهالي گرمسار و آرادان به حل مشكلات شهرشان در سفر استاني دولت تدبير اميدوارند» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( ایرنا ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-3007) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : ایرنا