اهداف سفر پاپ به يونان و ديدار با رهبر ارتدكس هاي يونان

به گزارش روزشنبه ايرنا ازآتن،' پاپ فرانسيس' رهبري جهان كاتوليك براي ديدار از پناهجويان اسكان داده شده دريونان، اسقف اعظم وپاتري يارك استانبول و' ايرينومس دوم) اسقف اعظم يونان ازاهميت مهمي برخوردار است.
با يك نگاه مختصر مي توان دو هدف براي سفر پاپ به يونان تعريف كرد، يكي اينكه رهبري جهان كاتوليك با شنيدن درد دلي هاي پناهجويان، درصدد برآمد تا افكار جهانيان را براي فراهم كردن زمينه حل بحران پناهجويان فراهم آورد ودوم اينكه براي رفع اختلافات ديرينه بين كليساي كاتوليك ها وارتدكس ها اقدامي كرده باشد.
درابتداي بحران پناهجويان، سياسون تعدادي از كشورهاي بزرگ غربي با تلاش براي نشان دادن چهره انساندوستانه خود تمام قد شعار حمايت از پناهجويان را سر داد ولي رفته رفته مواضع خود را كاملاً تغيير داد بگونه اي كه نه تنها اموال اين افراد بي گناه و قربانيان سياست هاي توسعه طلبانه خود را مصادره كرد، بلكه مرزهاي خود را به روي آنان بست و آنان را در بيابان ها در ميان مرزهاي تعدادي از كشورهاي اروپايي بدون داشتن حتي وسايل اوليه مورد نياز رها كردند.
توافق اخير اتحاديه اروپا با تركيه مبني بر بازگردان اين دسته از افراد به كشورهايشان حاكي از آن است كه غرب نمي خواهد به پناهجويان كمك اساسي كند بلكه درصدد جلب افكار عمومي جهان با بهره برداري از اين قربانيان به نفع خود، برآمده بود ولي در حال حاضر رهبران جهان مسيحيت كاتوليك و ارتدكس براي كمك به پناهجويان و حل اين فاجعه انساني وارد ميدان شده اند.
شخصيت هاي سياسي و رسانه همگاني يونان سفر پاپ به يونان و ديدار همزمان وي با اسقف اعظم استانبول به جزيره 'متيلني' و ' لزوه ي' يونان براي بازديد نزديك از وضعيت پناهجويان را مهم قلمداد كرده اند.
پاپ در اظهارات خود بعد از ديدار پناهجويان، بحران پناهجويان را فاجعه انساني قلمداد و از جامعه جهاني خواست كه براي حل اين بحران بطور جدي وارد عمل شود.
رهبران مسيحيان كاتوليك جهان و ارتدكس كه داراي نفوذ و قدرت فراواني هستند، مي توانند از يك طرف از نفوذ و قدرت خود را براي جلوگيري از جنگ افروزي غرب در كشورهاي ديگر و بخصوص در كشورهاي اسلامي مورد بهره برداري قرار دهند و از طرفي افكار عمومي جهان را براي حل اين فاجعه انساني بيدار و آماده نمايند كه اين سفر مي تواند كمك مهمي در اين راستا بنمايد .
با سفر پاپ و اسقف اعظم و پاتري يارك استانبول به يونان و ديدار از محل اسكان موقت تعدادي از پناهجويان در يونان ،اميد است كه رهبر اين اديان توحيدي با فشار بر دولت هاي غربي و توسعه طلب و روشنگري افكار عمومي درصدد پايان جنگ طلبي غرب در منطقه خاروميانه و آفريقا موثر و مفيد باشد تا شهروندان كشورهاي جنگ زده به جاي آواره و غرق شدن در درياي مديترانه و درياي اژه در كشورهاي خود در كمال صلح و آرامش و دركنار خانواده هايشان و در كنار پيروان ديگر اديان زندگي مسالمت آميز و برادرانه اي داشته باشند.
علاج درد پناهجويان، پذيرش تعدادي از پناهجويان و يا ارايه كمك هاي غذايي و پوشاكي نيست بلكه علاج اساسي درد پناهجويان و اين انسان هاي بي گناه حل بحران كشورهاي سوريه ، عراق، افغانستان، ليبي از طريق ايجاد صلح و واگذاري حق تعيين سرنوشت ملت هاي اين كشور به دست خودشان است.
گرچه كمك و دلجويي از پناهجويان يكي از اهداف اصلي سفر پاپ به يونان است ولي مي توان گفت كه هدف دوم اين سفر رفع اختلافات بين دو كليساست كه به حدود 1150 سال پيش بر مي گردد،.
ارتدكس هاي يونان براين باور هستند كه جنگ هاي صليبي باعث از دست رفتن استانبول و كشته شدن تعداد زيادي از مسيحيان ارتدكس در اين درگيري ها بوده كه عامل اصلي آن، كليساي كاتوليك بوده اند.
به همين دليل طي چند روز گذشته ،تعدادي از اسقف هاي يوناني در كليساهاي خود طي سخناني ضمن اعلام مخالفت با حضور پاپ در يونان از مردم مي خواستند كه دعا كنند تا اين سفر صورت نگيرد، ولي اين عكس العمل ها نسبت به گذشته با شدت كمتري بوده و به همين دليل اسقف اعظم يونان نيز در ديدارهاي پاپ از محل هاي مختلف اين كشور بصورت فعال حضور دارد.
بعد از 1150 سال براي نخستين بار' پاپ جان پل دوم' قبل از مرگش براي آشتي دادن ارتدكس ها و كاتوليك ها به يونان سفر كرده بود كه با مخالفت شديد تعداد زيادي از اعضاي رده بالاي كليساي ارتدكس يونان مواجه گردد و تظاهراتي عليه سفر وي ترتيب داده شده بود ولي اين سفر بدون هيچ مشكل جدي صورت گرفته بود و درواقع سنگ زير بناي رفع اختلافات بين آنان به منظور وحدت و همكاري دو كليسا در آن زمان گذاشته شد و بنابراين مي توان يكي ديگر از اهداف سفر امروز پاپ به يونان را به نوعي اعلام آشتي دو كليساي و ايجاد وحدت و همكاري آنها، نيز مي توان قلمداد كرد.
براساس گزارش رسانه هاي يونان، پاپ فرانسيس هنگام پرواز خود به يونان درهواپيما به خبرنگاران گفته است: پناهجويان انسان هستند و مساله پناهجويان و جنگ دوم جهاني، دو فاجعه اي انساني هستند كه بايد براي حل و رفع آثار آنها اقدام گردد.
پاپ در جزيره ' لزوه ي' يونان نيز با ' الكسيس چيپراس' نخست وزير يونان ديدار و در مورد ضرورت حل بحران پناهجويان و ايجاد صلح در كشورهايي كه جنگ نيابتي غرب در آنها جريان دارد، گفت و گو و تاكيد كردند.
جنگ افروزي غرب در كشورهاي سوريه، عراق، افغانستان، ليبي و يمن باعث شده هزاران نفر از شهروندان اين كشورها به علت تخريب خانه و كاشانه خود، راهي مهاجرت اجباري به كشورهاي اروپايي شوند و اين روند باعث شده كه علاوه بر مهاجران، تعدادي از كشور هاي اروپايي نيز با مشكلات جدي مواجه شوند.
جنگ نيابتي غرب با ارائه تسليحات، كمك هاي مالي و آموزش هاي نظامي به گروه هاي تروريستي و بكار گيري آنان در راستاي تامين منافع و سلطه گري خود، علاوه بر تخريب و نابودي تاسيسات زير بنايي تعدادي از كشورهاي منطقه موجب شده كه هر روز تعداد زيادي از شهروندان اين كشورها براي نجات جان خود و فرار از خشم افراط گرايان و تكفيري ها، بسوي كشورهاي همجوار با تحمل مشقات فراواني، سفر كنند.
در خلال سفر اجباري و ناخواسته اين افراد كه قربانيان زياده خواهي نظام سرمايه داري هستند، تعداد زيادي از آنان در درياي مديترانه هر روز غرق و يا در راه زميني براثر برخورد با مين جان خود را از دست مي دهند.
تركيه نيز با همراهي با غرب،كشورهاي همجوار خود را با مشكلات فراواني روبرو كرده است، غافل از اينكه برافروختن آتش در خانه همسايه، دامن خودش را نيز خواهد گرفت.
كشورهاي كرواسي، مجارستان و تعداد ديگري ازكشورهاي اروپايي براي جلوگيري از ورود مهاجران به خاك خود، تا جايي پيش رفته اند كه با استفاده از ارتش، مرزهاي خود را به روي مهاجراني كه مهاجرت اجباري براثر جنگ افروزي غرب را پيشه كرده اند، بسته و يونان به محل تجمع پناهجويان مبدل گشته است.
براساس آمار منتشره در حال حاضر تعداد 53 هزار پناهجو در يونان بحرا ن زده سرگردان و گرفتار شده اند كه دولت يونان به علت بحران مالي قادر به تامين حتي وسايل و مواد اوليه مورد نيازشان نيست و از زمان توافق تركيه و اتحاديه اروپا يعني طرف يكماه گذشته حدود 500 نفر از اين پناهجويان از يونان به تركيه بازگردانده شده اند.
شبد*623*1528 */1859

انتهای پیام /*

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «اهداف سفر پاپ به يونان و ديدار با رهبر ارتدكس هاي يونان» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( ایرنا ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-3009) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : ایرنا