تاثيرات مثبت و منفي بارش هاي اخير در استان مركزي

مسئولان و كارشناسان شركت آب منطقه اي، سازمان جهادكشاورزي، مديريت بحران استانداري و نيروي انتظامي استان مركزي، تاثيرات مثبت و منفي بارش هاي پنج روز اخير در اين استان را مورد بررسي و ارزيابي قرار دادند.
به گفته مدير مطالعات منابع آب شركت آب منطقه اي مركزي، بارش هاي پنج روز اخير از 24 تا 28 فروردين ماه جاري عمدتا مناطق غرب و جنوب غربي استان مركزي را تحت تاثير مثبت خود قرار داده و در ساير مناطق بارش ها كمتر بوده است.
عزت الله آمره اي گفت: بيشترين بارندگي در اين بازه زماني در شازند و خنداب با 120 ميليمتر، اراك 94 ميليمتر و كميجان 93 ميليمتر بوده است.
وي افزود: ميانگين بارندگي سالانه استان مركزي در سال زراعي جاري از اول مهرماه 94 تا 28 فروردين ماه جاري 257 ميليمتر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 17 درصد و نسبت به مدت مشابه بلندمدت (30 ساله) هفت درصد رشد نشان مي دهد.
وي بيان كرد: بيشترين ميزان بارندگي در همين مدت مربوط به شهرستان هاي شازند با 540 ميليمتر (26درصد رشد نسبت به بلندمدت) ، خنداب 323 ميليمتر (35 درصد رشد) ، اراك 322 ميليمتر (17 درصد رشد) ، كميجان 288 ميليمتر (23 درصد رشد) بوده است.
مدير مطالعات منابع آب شركت آب منطقه اي مركزي گفت: در مقياس بلندمدت (30 ساله) همچنين كمترين ميزان بارندگي ها مربوط به شهرستان هاي زرنديه با 60 ميليمتر (59 درصد كاهش نسبت به بلندمدت) ، دليجان 143 ميليمتر (5،5 درصد كاهش) ، خمين 204 ميليمتر (9 درصد كاهش) و ساوه 160 ميليمتر (حدود پنج درصد كاهش) بوده است.
آمره اي در خصوص وضعيت رودخانه هاي استان مركزي بيان كرد: بارش هاي اخير باعث سيلابي شدن عمده رودخانه هاي اصلي و مسيل هاي فرعي مناطق غربي و جنوب غربي استان مركزي از جمله رودخانه تيره و بزرگ در حوزه كمال صالح شده بطوري كه ورودي سيلاب به سد كمال صالح حدود 50 مترمكعب در ثانيه برآورد گرديده است.
وي گفت: رودخانه قره چاي در مناطق شازند، خنداب و كميجان نيز سيلابي شده و در محل پل دو آب شازند ؛ دبي رودخانه حدود 35 مترمكعب در ثانيه و در محل جوشيروان خنداب به حدود 17 مترمكعب در ثانيه برآورد گرديده است.
وي افزود: در هر كدام از رودخانه هاي گردو و شهداي صفري در شهر اراك نيز سيلاب با دبي دو متر مكعب در ثانيه جريان دارد و ساير مسيل هاي حوزه درياچه ميقان بعد از حدود 10 سال سيلابي شده و اين درحالي است كه طي ساليان گذشته رودخانه هاي مذكور كاملا خشك بوده است.
وي بيان كرد: مسيل هاي فرعي در شهرستان كميجان از جمله مسيل شوره دره هم براثر بارش هاي اخير سيلابي شده و دبي سيلاب آن حدود 25 مترمكعب در ثانيه برآورد مي شود.
اين مسئول شركت آب منطقه اي استان مركزي گفت: بارندگي هاي اخير بعد از حدود هشت سال باعث جريان سيلاب در رودخانه قره چاي در شهرستان هاي شازند، خنداب ، كميجان و تفرش تا محل سد الغدير ساوه گرديده است.
آمره اي درباره وضعيت آبي و حجم مخازن سدهاي كمال صالح و الغدير در حوزه بهره برداري استان مركزي نيز اظهاركرد: حجم مخزن سد كمال صالح بعد از بارندگي هاي اخير به حدود 85 درصد رسيده است و احتمال سرريز شدن اين سد وجود دارد.
وي توضيح داد: سد كمال صالح با 110 ميليون مترمكعب گنجايش ، حجم آب ذخيره شده در درياچه پشت آن هم اكنون به 90 ميليون متر مكعب بالغ مي شود.
وي گفت: سد الغدير ساوه نيز با گنجايش حدود 300 ميليون متر مكعب هم اكنون با 10 درصد حجم مخزن به ميزان 30 ميليون متر مكعب ذخيره آبي دارد.
به گفته مدير مطالعات منابع آب شركت آب منطقه اي مركزي ، در مجموع بارندگي ها و سيلاب هاي روزهاي اخير باعث تغذيه سفره هاي آب زيرزميني شده و از طريق آبخيزداري، آبخوان داري، بندهاي خاكي و غيره ، تغذيه مصنوعي دشت ها و منابع آبي زيرزميني استان مركزي را باعث خواهد شد.
آمره اي افزود: با وجود بارندگي هاي مناسب، با توجه به كسري ذخاير منابع آب زيرزميني طي ساليان گذشته براثر خشكسالي هاي متوالي و بهره برداري هاي بي رويه از سفره هاي آب زيرزميني، بارندگي هاي اخير تنها باعث جبران بخشي از كسري مخازن آب هاي زيرزميني خواهد شد و همچنان كسري سفره هاي آب زيرزميني و كمبود آب مورد نياز بخش هاي مختلف در استان مركزي وجود دارد كه نياز است در مديريت مصرف بهينه از منابع آب تمهيدات و اقدامات لازم به عمل آيد.
كارشناس معاونت توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي نيز با اشاره به احتساب هر 20 ميليمتر بارش معادل يك نوبت آبياري گفت: ميزان بارندگي هاي اخير در بخش زراعت كه عمده محصول آن گندم است ، براي حداقل دو نوبت آبياري مزارع گندم ، جو و كلزا در كشت غرقابي محسوب مي شود.
سيداكبر بني جمالي افزود: از همين رهگذ ؛ از نياز به روشن شدن موتور چاه آب و به تبع آن اتلاف زمان ، انرژي ، مصرف سوخت و برق كاسته شده است.
وي بيان كرد: از سوي ديگر ميزان بارش هاي پنج روز اخير نه تنها در مناطق دليجان ، محلات و ساوه مناسب و موثر نبوده ، در مناطق خنداب و شازند نيز باعث ريزش گل و برگ درختان و وارد آمدن آسيب و خسارت به درختان ميوه و سردرختي ها شده است.
كارشناس معاونت توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي در ادامه توضيح داد: با توجه به وجود دو دسته مزارع ديم ؛ اين بارش ها در قسمت شمالي استان مركزي كه داراي مزارع ديم با رشد قابل قبول بوده تاثير مثبت داشته است، اما در مزارع ديم شهرستان فرمهين و مناطق جنوبي استان مركزي كه به مدت 50 روز فاقد بارش بوده ، اين بارندگي ها به مثابه نوشدارو پس از مرگ سهراب است زيرا شني بودن خاك اين مزارع ، تاثير مثبتي در آبياري آنها نداشته است.
بني جمالي گفت: در مجموع انتظار مي رود بارش هاي اخير در صورتي كه شرايط آب و هوايي به صورت نرمال به پيش برود در افزايش توليد محصولات گندم و جو استان مركزي موثر باشد.
معاون برنامه ريزي سازمان جهادكشاورزي استان مركزي نيز از واردآمدن سيلاب ناشي از بارش هاي اخير به يك مزرعه 10 هكتاري گندم و يك گلخانه در منطقه چقا واقع در بخش مركزي شهرستان اراك خبر داد.
بهنام نصراللهي گفت: بطور متوسط از هر هكتار زمين زيركشت گندم آبي 4،5 تن محصول برداشت مي شود، درصورتي كه به ازاي هر تن گندم با نرخ تضميني 11 ميليون ريال در نظر گرفته شود و صد در صد گندمزار مذكور از بين رفته باشد ، ميزان خسارت اين مزرعه حدود 495 ميليون ريال برآورد مي شود.
وي در خصوص يك واحد گلخانه هم كه در منطقه چقا براثر سيلاب آسيب ديده است ، اظهاركرد: ميزان خسارت اين گلخانه بسته به نوع كشت و اينكه زيرپوشش بيمه بوده است يا نه، تعيين خواهد شد.
سرپرست اداره كل مديريت بحران استانداري استان مركزي هم با تاكيد بر اينكه بارندگي هاي اخير خساراتي در استان بر جاي گذاشته است، گفت: ميزان دقيق اين خسارت ها از سوي كارشناسان مربوطه در حال بررسي است.
عباسعلي نظيري افزود: براثر اين بارش ها درروستاي قلعه چي شازند سرريز سد داشتيم كه اگر سد مي شكست سه روستاي پايين دست سد در معرض تهديد بود، اما با اقدام سريع ماموران اداره كل راه و شهرسازي مسير جريان آب به وسيله لودر و بيل مكانيكي عوض شد و از خسارت هاي جاني و مالي جلوگيري به عمل آمد.
وي اظهاركرد: سرريز سد خاكي مودر در محدوده شهرستان اراك هم كه در 30 سال گذشته بي سابقه بود راه روستايي مرزيجران را مسدود كرد، اما با اقدامات فوري اداره كل راه و شهرسازي استان راه مذكور بازگشايي شد.
سرپرست اداره كل مديريت بحران استانداري استان مركزي گفت: در شهرك هاي كوثر و شهيد نبئي واقع در منطقه سنجان شش واحد مسكوني دچار آبگرفتگي شد كه ماموران آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اراك نسبت به تخليه آب از اين واحدها اقدامات لازم را انجام دادند.
نظيري افزود: بارش هاي اخير همچنين در مجتمع رضوان واقع در منطقه فوتبال اراك باعث فرورريختن يك ديوار شد كه در مسير جريان حركت سيلاب قرار داشت، اين موضوع نيز از سوي شهرداري اراك در حال بررسي است.
وي اظهاركرد: ورود سيلاب به يك مزرعه ده هكتاري زيركشت گندم و يك گلخانه واقع در منطقه چقا از توابع شهرستان اراك و آوار چندين واحد مسكوني قديمي در تعدادي از روستاهاي استان از ديگر پيامدهاي بارش هاي بهاره امسال در استان مركزي بوده است.
سرپرست معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان مركزي نيز از جان باختن يك كارگر بر اثر ريزش ديوار يك كوره آجر پزي در شهرستان اراك خبرداد و گفت: ديوار اين كوره آجر پزي بر اثر شدت باران سست شده و به يكباره ريزش كرده است.
سرگرد محمود خلجي افزود: ريزش ديوار اين كوره آجرپزي در جاده فراهان در حوالي روستاي مشهد ميقان روز گذشته به پليس 110 گزارش شد .
گزارش احمد الهي
6066/6012

انتهای پیام /*

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «تاثيرات مثبت و منفي بارش هاي اخير در استان مركزي» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( ایرنا ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-3298) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : ایرنا