رشد 17 درصدی بودجه وزارت بهداشت در سال 96

سلامت نیوز-*ایرج حریرچی: رقم کل بودجه سال 96 با 11 درصد رشد نسبت به امسال ، هزار و 84 هزار میلیارد تومان (1084تریلیون تومان) پیش بینی شده است که براساس لایحه بودجه وزارت بهداشت از بودجه کل کشور 6 درصد را به خودش اختصاص داده است.یعنی در مجموع این وزارتخانه کلیدی افزایش 17 درصدی در رشد بودجه اش دارد. این در حالی است که بودجه این وزارتخانه در سال های دوم و سوم اجرای طرح تحول نظام سلامت نسبت به سال اول اجرای آن رشد قابل توجهی نداشته و به دلیل عقب ماندگی بیمه ها و تحقق نیافتن کامل قانون 10 درصد هدفمندی یارانه این وزارتخانه را با مشکلات زیادی روبه رو می کند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، حالا به گفته قائم مقام وزیر بهداشت اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران 82 درصد برای بودجه سال آینده رشد کرده و مجموع بیمه های سلامت دولتی 72درصد افزایش داشته اند. حالا اگر این اعداد و ارقام را کنار 8 هزار میلیارد اوراق قرضه قرار دهیم، می بینیم این رشد قابل توجه به عقب ماندگی اعتبارات مربوط به بیمه سلامت و سایر بیمه ها کمک می کند.با دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره ویژگی های کلی لایحه بودجه سال آینده در حوزه سلامت گفت و گو کرده ایم که در زیر می خوانید. درباره ویژگی های کلی لایحه بودجه سال 96 در حوزه سلامت توضیح دهید و بفرمایید سهم وزارت بهداشت از بودجه کل کشور چقدر است؟ منابع بودجه کل کشور و معادل آن یعنی مصارف بودجه کل کشور از 978 هزارمیلیارد تومان در سال 95 به هزار و 84 تریلیون تومان در سال 96 رسیده است که این میزان متضمن 11 درصد رشد است. باید عرض کنم که منابع عمومی دولت با درآمد اختصاصی دولت جمع بودجه عمومی دولت را می سازد و جمع این دو به علاوه منابع شرکت های دولتی، منابع بودجه کل کشور را می سازد. وزارت بهداشت از بودجه کل کشور در سال95، 5.7 درصد را به خودش اختصاص داد که سال بعد 6 درصد را به خودش اختصاص می دهد. علت این است که در مجموع وزارت بهداشت افزایش 17درصدی در رشد بودجه اش دارد (در کل اعتبارات هزینه ای) که متضمن 30درصد افزایش اعتبارات هزینه ای دانشگاه های علوم پزشکی، کاهش 6 درصد اعتبارات هزینه ای ردیف های ستادی وزارت بهداشت و افزایش 12 درصدی اعتبارات هزینه ای دستگاه های وابسته مانند انتقال خون و... است که درمجموع افزایش 17درصدی را نشان می دهد. نکته مهم این است که امسال بودجه مجموع وزارت بهداشت که عمدتاً در دانشگاه های علوم پزشکی متبلور می شود نسبت به متوسط رشد بودجه کل کشور از مقداری رشد بیشتر برخوردار است. می توان گفت که خوشحالیم روند فعلی افزایش بودجه پیشنهادی دولت تقریباً مشابه بودجه سال 93 به 92 است. در واقع این امیدواری به وجود آمده که عقب افتادگی نسبی که در بودجه سال 94 و 95 وجود داشت و به عبارتی افزایش رشد بودجه وزارت بهداشت در این سال ها کمتر از رشد کل بودجه دولت بود و باعث ایجاد مشکلاتی برای وزارت بهداشت شده بود، مقداری جبران می شود. همین وضعیت در مورد سازمان بیمه سلامت و اعتبارات مربوط به بیمه های دولتی نیز وجود دارد. در بودجه سال 93 نسبت به سال 92، 67درصد بودجه بیمه ها افزایش داشت که قسمت قابل توجهی از عقب افتادگی ها را جبران کرد ولی در بودجه 94 و 95 بیمه ها حاوی رشد 5 الی 8 درصد بودند که مکفی نبود همین وضعیت در مورد سایر بیمه های درمانی هم وجود داشت. ولی خوشبختانه با کار کارشناسی که در بدنه دولت و سازمان برنامه و بودجه انجام شد، جمع اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران 82 درصد برای بودجه سال 96 رشد کرده است و مجموع بیمه های سلامت دولتی 72 درصد رشد کرده اند که رقم قابل توجهی است و امیدواریم این رقم قسمت قابل توجهی از عقب ماندگی های اعتبارات مربوط به بیمه سلامت و سایر بیمه ها را جبران کند. اگراین موضوع در کنار 8 هزارمیلیارد اوراق قرضه لحاظ شود و با تدابیر دیگری که با صرفه جویی در هزینه ها و مدیریت بهتر منابع انجام می شود امیدواریم از مشکلات فعلی مالی سازمان بیمه سلامت به میزان قابل توجهی رفع شود. یعنی با اختصاص این رقم هم عقب ماندگی ها جبران می شود و هم هزینه های سال جاری را تأمین می کند؟ 8هزار میلیارد اوراق قرضه، قسمت عمده عقب افتادگی ها را جبران می کند. افزایش رشد نیز قسمتی از عقب افتادگی ها را جبران می کند ولی بیشتر برای هزینه های جاری سال 96 است. البته باید به طرف مدیریت بهتر منابع هم حرکت کنیم. رقم کل بودجه سال 96 در حوزه سلامت نسبت به سال های اول، دوم و سوم اجرای طرح تحول سلامت به مقدار قابل توجهی رشد کرده است؟ یعنی مشابه سال های اول اجرای طرح تحول سلامت به سهم بودجه وزارت بهداشت توجه شده است؟ بودجه قابل توجهی که به عنوان شاخص در چند دهه گذشته به حوزه سلامت داده شد، در سال 93 بود که هم بودجه عمومی وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر دولتی به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرد و هم دو منبع جدید عملیاتی شد. یکی؛منبع 10 درصد هدفمندی یارانه ها بود که مصوب قبلی از زمان تصویب قانون برنامه پنجم بود که دولت قبل به آن عمل نمی کرد و منبع جدید دوم هم به عنوان یک درصد ارزش افزوده اضافه شد. یعنی ما در سال 93 با سه دسته افزایش قابل توجه مواجه بودیم. یک دسته افزایش حدود 35 درصدی وزارت بهداشت و 65 درصدی بیمه ها است که برای وزارت بهداشت چند درصدی از متوسط رشد بودجه بیشتر بود و برای بیمه ها هم به طرز بسیار معنی داری بیشتر بود.دسته دوم، دومنبع هدفمندی و ارزش افزوده بود. دسته سوم از منابع در اختیار دولت بود. مثلاً دولت در انتهای سال 92، برای هدفمندی دو هزار میلیارد اعتبار جداگانه ای لحاظ کرد و بودجه سال 93 برای هدفمندی را به 6 هزار و 800 میلیارد رساند. در سال های اولیه اجرای طرح تحول نظام سلامت همه اعتبارات اختصاص داده شده از طریق هدفمندی یارانه ها و یک درصد ارزش افزوده وصول شد؟ آیا در بودجه سال آینده هم این اعتبارات به وزارت بهداشت تخصیص داده خواهد شد؟ سال 93 هدفمندی به میزان تقریباً کامل و از یک درصد ارزش افزوده حدود 85 درصد وصول شد. در سال 94 از 4800 میلیارد هدفمندی تفاهمنامه شد که 4250 میلیارد اختصاص یابد ولی فقط 800 میلیارد از این محل حاصل شد و 2586 میلیارد هم از محل مابه التفاوت تخصیص ردیفهای ستادی وزارت بهداشت حاصل شد. برای یک درصد هم سقف 2700 میلیاردی برای سال 94 گذاشته شد که 2434 میلیارد آن تخصیص یافت. برای سال 95 از محل هدفمندی سقف 4000 میلیاردی اعمال شده است که از محل هدفمندی تاکنون تخصیصی حاصل نشده است و کمی بیشتر از 1000 میلیارد از محل مابه التفاوت مذکور تاکنون پرداخت شده است، برای یک درصد هم امسال سقف 4250 میلیاردی داریم که تا 15 آذر 2052 میلیارد آن حاصل شده است. امیدواریم سال بعد(96) 4 هزار و 800 میلیارد هدفمندی با توجه به حصول منابع و حذف غیر نیازمندان از یارانه بگیرها به طور کامل تأمین شود و نیز سقف پیشنهادی لایحه برای یک درصد ارزش افزوده که معادل 5340 میلیارد تومان است به طور کامل حاصل شود. بالاخره ما با رشد هزینه ها مواجه خواهیم شد با این بودجه اولاً مشکلات موجود در اجرای طرح تحول سلامت رفع خواهد شد ثانیاً برنامه های وزارت بهداشت تا چه اندازه محقق می شود؟ یکی از کارهای مهمی که وزارت بهداشت به عنوان تولیت حوزه سلامت انجام می دهد کنترل هزینه ها است. کنترل هزینه ها از دو جهت انجام می شود یکی در جهت بهینه کردن هزینه ها و دیگری در جهت کاهش هزینه ها است. بهینه کردن هزینه ها در راستای اقتصاد مقاومتی است. مثلاً اینکه ورود داروی خارجی و تجهیزات و مواد مصرفی خارجی به حداقل برسد و از مشابه ایرانی استفاده شود یا در درمان هایی که انجام می شود روش هایی انتخاب شود که همان تأثیر را دارند ولی منابع کمتری را صرف می کنند یعنی با مجموع این اقدام ها باید تلاش شود در کل هزینه های سلامت کنترل و از افزایش غیر عادی هزینه های سلامت جلوگیری شود. البته این را روشن کنم که تغییر خصوصیات جمعیت، عامل افزایش سن و تغییر انتظارات مردم از حوزه درمان و ورود داروها و تکنولوژی های جدید و پرهزینه باعث می شود حتی اگر تغییر عمده ای هم رخ ندهد 3 الی 7 درصد افزایش بهره مندی از اقدام های بهداشتی و درمانی را در نظام سلامت کشور با توجه به روند 20 سال گذشته داشته باشیم که این رقم را به قیمت جاری اگر حساب کنیم بالاخره تأثیرات معنی داری در کل هزینه های سلامت خواهیم داشت. شما به افزایش بهره مندی مردم از اقدام های بهداشتی و درمانی اشاره کردید این موضوع روی خدماتی که به مردم ارائه می شود، تأثیر خواهد گذاشت؟ بله. این افزایش بهره مندی در شرایط عادی است اقدام هایی که وزارت بهداشت انجام می دهد مثل توسعه پایگاه های بهداشتی در حاشیه شهر و شهرها، مراکز بهداشتی و درمانی روستایی یا خانه های بهداشت روستایی اینها علاوه بر افزایش ذاتی هزینه ها، خودشان هم هزینه دارند. مثلاً در حال حاضر وزارت بهداشت برای بیماری های غیر واگیر غربالگری انجام می دهد. با وجود آنکه غربالگری بیماری ها و تشخیص عوامل خطر و بیماری در مراحل اولیه و مقابله با آنها در این مراحل نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه ها و حفظ منابع در دراز مدت دارد ولی انجام این اقدام ها در زمان فعلی هزینه دارد. درچنین شرایطی افرادی غربال می شوند که قندخون و چربی خون بالایی دارند این ها هم باید درمان شوند که نیاز به هزینه دارند. به این نکته توجه داشته باشید، گفته می شود، 32 درصد رشد اقتصادی 9 کشور صنعتی جهان در قرن بیستم ناشی از اقدام های بهداشتی و درمانی و افزایش سطح سلامت جوامع بوده است. این به چه معنی است؟ با یک مثال این موضوع را روشن می کنم. فرض کنید می خواهیم کیفیت آموزش و پرورش را بالا ببریم این امر نیازمند تجهیزات آموزشی، امکانات ورزشی، کلاس و نیز تعدادمعلم و مدرس بیشتر و تحصیلکرده تر است. این اقدام ها هزینه های آموزش و پرورش را بالا می برد اما در عوض جامعه از خروجی چنین نظام آموزشی بهره مند می شود یعنی دانش آموزان باسوادتر و خلاق تر و... خواهیم داشت در این شرایط هیچ کسی نمی گوید آموزش و پرورش هزینه زائدی انجام داده است مادامی که حرکت ما به سمت دانش آموز کاراتر باشد این سرمایه گذاری مفید و معنی دار است. در سلامت هم همین طور است. هم اکنون میانگین سن بازنشستگی در بیشتر کشورهای اروپایی 65.5 است یعنی هر فردی تا سن 65.5 سال کار می کند این به معنی این است که انسانهای بیشتر و سالم تری به عنوان مهم ترین عامل مولد اقتصادی در دسترس و در خدمت جامعه هستند، این ناشی از هزینه کرد درست در حوزه سلامت است یعنی وقتی امکانات بهداشتی را اضافه و غربالگری و حتی درمان می کنیم هر چند هزینه هنگفتی دارد ولی به جامعه نیروی انسانی سالم تری تحویل داده می شود به همین خاطر است که بهترین سیستم های بهداشتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هزینه های مربوط به سلامت شان را کاهش نداده اند. همه این کشورها هزینه های سلامت شان روبه افزایش است ولی کشورهایی موفقند که این هزینه ها را بدرستی در راستای افزایش طول عمر و کیفیت عمر مردم هزینه کنند. شما به موضوع خیلی مهمی اشاره کردید اینکه وزارت بهداشت در حال تکمیل خانه های بهداشت در حاشیه شهرها، مراکز مراقبت سلامت و راه اندازی تخت های بیمارستانی است و البته حوزه درمان و یارانه دارو هم بحث های مهمی هستندبا این ارقام بودجه سال 96 وزارت بهداشت در ادامه راه با موانع مواجه نمی شود شما چقدر خوش بین هستید؟ واقعیت این است ما به دو دلیل نسبت به چند ماه آینده و سال آینده خوش بین هستیم. علت خوش بینی این است که دولت و شخص رئیس جمهوری و مدیران ارشد دولتی و رئیس محترم مجلس و اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و از همه بالاتر و مهم تر رهبر معظم انقلاب از طرح تحول سلامت و اقدام های وزارت بهداشت حمایت قاطعی می کنند. دوم اینکه فضای مالی جدیدی از لحاظ رشد اقتصادی در کشور به وجود آمده است با افزایش درآمدهای نفتی و مالیات فضای مناسبی پیش خواهد آمد و دولت به تعهد اصلی خودش که یکی از آنها بهداشت و درمان است بیشتر از گذشته توجه خواهد کرد. باید ذکر کنم که در همین مقطع دو سطح متفاوت نیاز بودجه ای مطرح است. یکی اینکه هزینه های مربوط به هر سال را داریم دیگر آنکه نظام بهداشتی و درمانی ما بنا به اظهار اغلب وزیران بهداشت و درمان قبلی و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس های قبلی و فعلی همیشه دچار فشار مضاعفی بوده و ما دچار عقب افتادگی قابل توجه در حوزه بهداشت و درمان بودیم به عنوان مثال در تخت بیمارستانی از 22 کشور منطقه رتبه 16 را از لحاظ تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر جمعیت داشتیم. پس ما باید هم هزینه های جاری و هم هزینه های عمرانی را تأمین کنیم. به عنوان مثال در طی چند دهه گذشته تعداد تخت بیمارستانی که کل دولت می توانست تحویل دهد 1600 الی 1700 تخت در سال بوده است. این دوره بعد از شروع طرح تحول در یک دوره 3 و نیم ساله وزارت بهداشت تقبل کرده 21 هزار تخت در بیمارستان های جدید تحویل دهد که تا حالا بیش از 13 هزار حاصل شده و بقیه هم در چندین ماهه آینده تحویل داده خواهد شد و علاوه بر این 10 هزار تخت در بیمارستان های موجود اضافه شده است مثلاً حدود دو هزار و 200 تخت آی سی یو، 865 تخت اتاق تک نفره زایمان تحویل داده شده و هزار تخت روانپزشکی در چند هفته آینده تحویل داده خواهد شد. اینها یک بخش از اقدام های عمرانی و افزایش ظرفیت است همین ها قاعدتاً افزایش هزینه های جاری و اعتبارات جاری قابل توجهی هم برای اداره تخت های بیمارستانی خواهد داشت. یا اینکه ما قبلاً از حاشیه شهرها غفلت داشتیم اینکه الان تمام حاشیه نشینان را تحت پوشش قرار دادیم یا اینکه در داخل کلانشهرها مثل تهران، تبریز و اصفهان اقدام های بهداشتی انجام می دهیم و تعهد داده ایم که تا آخر این دولت هر 2500 نفر ایرانی یک مراقب سلامت داشته باشد یا همه ایرانیان باید دارای پرونده الکترونیک سلامت باشند همه این ها که اقدام های بهداشتی و پیشگیرانه هستند مستلزم هزینه هایی است که سرمایه گذاری برای آینده حساب می شود. با توجه به اینکه برای بررسی و غربالگری بیماری ها نیاز به پژوهش هایی است و همین پژوهش ها راهبردهایی را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهند، بودجه ای که برای پژوهش در نظر گرفته شده چقدر است؟ واقعیت این است که بودجه پژوهش در کل کشور چه در حوزه بهداشت و درمان و چه خارج از آن دچار مشکل است. یعنی اگر کل اعتبارات دانشگاه ها، وزارت بهداشت و خارج وزارت بهداشت و سایر جاها را حساب کنیم چیزی کمتر از 600 میلیارد تومان در سال هزینه تحقیقات در حوزه سلامت است یعنی معادل حدود 150 میلیون دلار. توجه داشته باشید که پژوهش برای تولید و ورود یک داروی جدید به بازار به طور متوسط یک میلیارد دلار هزینه دارد. امسال هم بودجه های تحقیقاتی اعتبارات مربوط به دانشگاه از 119 میلیارد به 161 میلیارد رسیده که متضمن رشد 35 درصدی است و ردیف های ستادی از 114 میلیارد به 151 میلیارد رسیده که متضمن رشد 33درصدی است. البته باید یک و نیم درصد از درآمد ناخالص ملی را به بخش تحقیق اختصاص دهیم ولی هنوز راه قابل توجهی داریم که به آن برسیم. البته قابل تذکر است که در کشور های پیشرفته دنیا از منابع دولتی بودجه پژوهش حاصل نمی شود بلکه بخش خصوصی نقش بسیار مهم تری دارد. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی کل بودجه اعلام کردند که حوزه سلامت به اولویت سوم و چهارم دولت تنزل پیدا کرده به اعتقاد شما این به معنای کاهش بودجه سلامت در سال96است؟ واقعیت این است که در دوره های مختلف ارقام متفاوتی برای اولویت وزارت بهداشت و درمان ذکر می شود. اما واقعیت این است که این ارقام معادل واحدهای کمی نیست بلکه معیارهای کیفی و محاوره ای است. آنچه ما عملکرد دولت را می بینیم ریاست محترم جمهوری وقتی از دستاوردهای دولت می گویند تقریباً نادر است بیش از دو مورد را ذکر کنند و در یکی از آنها به طرح تحول سلامت و اقدام های بهداشتی و درمانی اشاره نکنند. تلقی ما این است که دولت و شخص رئیس جمهوری و مدیران ارشد دولت اولویت بالایی برای سلامت مردم قائل هستند ولی هم رقابت در بین دستگاه ها وجود دارد هم اینکه مشکلات دیگری هم پیش می آید مثلاً کاهش درآمد نفت. موقعی طرح تحول شروع شد که درآمد نفت بشکه ای بیش از 120 دلار بود ولی در هنگام اجرای طرح تحول قیمت نفت به حدود25 تا 30 درصد قبل کاهش پیدا کرد. باید توجه کنیم که کمتر کشوری توانسته است در دوران بحران اقتصادی، رکود و تحریم بتواند ارتقای قابل توجهی در حوزه سلامت حاصل کند و موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه نشانگر تعهد مدیران ارشد دولتی و همت مدیران و کارکنان بخش بهداشت و درمان است. درمورد کسری بیمه ها راه حل شخص رئیس جمهوری برای این موضوع چه بوده است.با توجه به اختلاف دو وزیر بهداشت و رفاه برای اینکه این وزیران پای میز مذاکره بنشینند و چاره جویی کنند راه حلی اندیشیده شده است؟ نمی شود گفت اختلاف وجود دارد. شخص رئیس جمهوری در برخی جلسات شرکت کردند و درحال حاضر به گروهی متشکل از وزیران و اعضای هیأت دولت دستور دادند که این مسأله را بررسی می کنند مثل اوراق قرضه ای که در بودجه در نظر گرفتند. بزرگ ترین طرح اجتماعی دولت به قول وزیر رفاه مشارکت، همدلی و همکار مدیران ارشد را نیاز دارد. امیدواریم با همدلی و همزبانی بتوانیم هم عقب افتادگی های موجود در حوزه سلامت را جبران کنیم و هم در تراز ملت شریف و فرهیخته ایران خدمات بهداشتی درمانی را ارائه کنیم.
برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «رشد 17 درصدی بودجه وزارت بهداشت در سال 96» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( سلامت نیوز - سلامت ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-354087) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : سلامت نیوز - سلامت