امريكن اينترپرايز: برخلاف نظر منتقدان ترامپ ميانه رو است

14 آوريل، وايفنگ ژونگ (Weifeng Zhong) پژوهشگر موسسه امريكن اينترپرايز و مجري اين پژوهش در تارنماي اين موسسه نوشت:'مناظره تنها فرصت رقابت برابر كانديداها در جريان تبليغات انتخاباتي است تا بتوانند ديگر كانديداها را بر سر موضوع هاي مهم به چالش كشانده و خود را متفاوت نشان دهند. اگر به گفته هاي كانديداها توجه كنيم مي توانيم به بسياري از افكار آنان پي ببريم. كانديداهاي دموكرات و جمهوريخواه تاكنون در 20 مناظره انتخاباتي بيش از 333 هزار واژه بر زبان رانده اند. با دقت به سخنان آنان در مناظره ها و تجزيه و تحليل آنها مي توان بررسي كرد كه آيا محافظه كارند يا ليبرال، مثبت انديش هستند يا منفي باف و فن سخنوري آنان چگونه است.

طبق اين گزارش با تجزيه و تحليل كلان داده (Big data analytics) مي توان الگوهايي از درون ساختارهاي اطلاعاتي نامنسجم مانند متن، تصوير و هر گونه اطلاعات غير قابل شمار استخراج كرد. چنين رويكردي براي مناظره ها به سادگي انجام پذير است و در آن كلمات كانديداها تفكيك شده، ويژگي هاي آنان كيفيت سنجي مي شوند و اطلاعات تبديل به داده قابل تجزيه و تحليل مي شودد. در اين روند برخي عناصر زبان مانند طعنه و تمسخر مغفول مي مانند. با اين حال اين روش فرصتي نادر در اختيار ما مي گذارد تا كانديداها را به صورت كمّي با يكديگر مقايسه كنيم.

*** مواضع كانديداها
-- آنچه كه بيش از هر چيز براي راي دهندگان اهميت دارد مواضع كانديداها در مورد مسائل مهم است. در مناظره ها مي توان به اين اطلاعات دست يافت چرا كه هر كانديدا بسته به موضع سياسي خود از واژگان متفاوتي براي توصيف يك موضوع استفاده مي كند. براي مثال، تد كروز سناتوري بشدت جمهوريخواه است كه اغلب اوقات واژه انتقادي 'Obamacare' را در مورد قانون 'حفاظت از بيمار و مراقبت مقرون به صرفه' دولت اوباما به كار مي برد. اما كانديداهاي دموكرات و به خصوص برني سندرز بشدت ليبرال به طور معمول از عبارت رسمي 'Affordable Care Actقانون مراقبت مقرون به صرفه ' استفاده مي كنند. بدين ترتيب اگر نامزدهاي كمتر شناخته شده يا ترامپ در مناظره ها از 'واژگان محافظه كارانه' بيشتر و 'واژگان ليبرال' كمتر استفاده كنند، محافظه كارتر به نظر مي آيند. بر چنين اساسي، مواضع سياسي كانديداها در نمودار 1 نمايان شده است.

--جان كيسيك (John Kasich) جمهوريخواهي به شمار ميرود كه ليبرالها نيز او را قبول دارند و در زمره ميانه روها قرار داشته و فاصله چنداني از جايگاه هيلاري كلينتون ندارد. اما ترامپ كه خود را محافظه كار 'عقل سليم' مي داند به همان اندازه كيسيك ميانه رو است. هر كس كه اين كلان سرمايه دار را يك محافظه كار ناب مي داند و هر كس كه او را يك ليبرال قلمداد مي كند از اين نكته جا مي خورد. چرا؟ به اين دليل كه ترامپ همزمان سخناني را بر زبان مي آورد كه هر دو گروه محافظه كار و ليبرال مي پسندند. او گاهي اوقات در قامت يك راست گراي افراطي در مورد مهاجرت غيرقانوني موضع گيري مي كند و در برخي مواقع سياستهاي تجاري اي مانند برني سندرز سوسياليست اتخاذ مي كند. تنها راه ميانه رو بودن اين نيست كه مانند كيسيك در تمامي موضوع ها موضع ميانه داشت. با وجود مواضع افراطي راست گرايانه و چپ گرايانه ترامپ در موضوع هاي گوناگون، برداشت كلي از او يك فرد ميانه رو است.

*** روحيات كانديداها
راي دهندگان به روحيات كانديداها و 'لحن' آنان همانند ديدگاههايشان اهميت مي دهند. در تحليل متني، كارشناسان زبان روش مرسوم براي سنجش لحن را شمارش واژگان مثبت و منفي مي دانند. طبق انتظار، اگر كانديدايي تعداد واژگان منفي سخنراني اش از مثبت بيشتر باشد، منفي باف لحاظ مي شود. در نمودار 2 جايگاه كانديداها با توجه به اين شاخص نمايان است.

كلينتون و ترامپ دو كانديداي پيشتاز هستند كه لحنشان تا حدي مثبت است. عجيب نيست كه وزير امور خارجه سابق آمريكا لحن مثبتي داشته باشد چرا كه او كانديدايي است كه بشدت نزديك به دولت اوباما بود. آنچه كه تعجب آور است مثبت انديشي ترامپ است كه شانه به شانه كيسيك قرار دارد. فرماندار اوهايو بارها اعلام كرده كه تبليغات مثبتي به راه مي اندازد تا موفقيت هاي خود و چشم انداز مورد نظرش را برجسته سازد. ترامپ به جاي آنكه از استيصال راي دهندگان بهره برداري كند، آينده اي روشن با وعده هايي شگرف را براي حاميانش تصوير مي كند. ترامپ از هوادارانش مي خواهد تا تصور كنند كه آمريكا به روزهاي پرشكوه خود بازگشته و توافق هاي محشري بدست مي آورد. واضح است كه اين راهبرد براي اين تاجر و نويسنده كتاب 'هنر توافق' به كار آمده است.

*** سخنوري كانديداها

بدون توجه به موضع ليبرال يا محافظه كار و يا مثبت انديشي يا منفي بافي كانديداها، كسي در انتخابات سراسري 8 نوامبر (18 آبان) پيروز مي شود كه بهتر بتواند با راي دهندگان ارتباط برقرار كند. در نمودار 3 نفوذ كلام كانديداها با توجه به ميزان كاربرد 'كلمات دستوري' مانند 'so'، 'on'، 'there' در انتقال مفاهيم مشخص شده است. به عنوان مثال، مقاله هاي ويكيپديا كه مملو از اطلاعات هستند به نسبت صفحات عادي وب 'كلمات دستوري' بيشتري دارند.

تد كروز و برني سندرز سناتورهايي هستند كه در قياس با واژگان روزمره با واژگان پيچيده قانونگذاري بيشتري سروكار دارند و به همين دليل به خوبي نتوانسته اند با راي دهندگان ارتباط برقرار كنند. بن كارسون و دونالد ترامپ، دو كانديداي پر طرفدار 'غير خودي'، در مقايسه با اين دو خيلي بهتر مي دانند كه چگونه بايد با مردم كوچه و بازار سخن گفت. در واقع اين دو به خوبي توانسته اند كه سطح گفتار خود را نزول داده و در سطح دبستان با هواداران خود صحبت كنند. كلام ترامپ در حد چهارم دبستان و كارسون در حد ششم دبستان است.

بررسي كانديداهاي رياست جمهوري از دريچه كلان داده، اطلاعاتي بيش از گفته هاي كانديداها در اختيار ما قرار مي دهد. بر اساس آنچه گفته شد، اگر كلينتون و ترامپ نامزدهاي نهايي انتخابات رياست جمهوري آمريكا شوند چه پيش مي آيد؟ بر اساس تجزيه و تحليل مناظره هاي درون حزبي احتمال دارد كه اين رويارويي منجر به اتخاذ مواضع ميانه رو تا ليبرال در فضايي مثبت شده و كلام نامزدها به خوبي به راي دهندگان منتقل شود.'

به گزارش ايرنا، بر اساس متمم 22 قانون اساسي آمريكا، دوره رياست جمهوري اين كشور 4 ساله است. البته رييس جمهور مي تواند با راي مردم حداكثر در دو دوره 4 ساله زمام امور را در دست داشته باشد.
انتخابات رياست جمهوري 2016 آمريكا، پنجاه و هشتمين دوره انتخابات چهارساله رياست جمهوري اين كشور براي انتخاب چهل و پنجمين رييس جمهوري و چهل و هشتمين معاون اول رييس جمهور است. انتخابات رياست جمهوري آمريكا بر پايه نظام دو حزبي اين كشور برگزار مي شود و مراحل مقدماتي آن تقريبا يكسال پيش از هر انتخابات آغاز مي شود.
طبق قوانين انتخابات آمريكا ، مراحل مقدماتي انتخابات رياست جمهوري آمريكا مجموعه اي از انتخابات مقدماتي و انجمن هاي حزبي در درون دو حزب دمكرات و جمهوري خواه از اول فوريه تا 14 ژوئيه 2016 ، در ميان 50 ايالت و ناحيه كلمبيا و قلمرو ايالات متحده برگزار مي شود.
درواقع انتخابات پيچيده درون حزبي و مقدماتي اين كشور منجر به انتخاب نمايندگاني مي شود كه در همايش هاي حزبي دو نامزد اصلي احزاب آمريكا براي انتخابات سراسري را تعيين مي كنند.
انتخابات درون حزبي جهوريخواهان و دمكرات ها براي انتخاب چهل و پنجمين رييس جمهوري آمريكا در سال جاري ميلادي از اول فوريه در ايالت آيووا آمريكا شروع شد.
در اردوگاه دموكراتها، هيلاري كلينتون تاكنون توانسته 1758 نماينده طرفدار خود را در راي گيريهاي درون حزبي به مجمع بفرستد. برني سندرز نيز در رقابتهاي درون حزبي حمايت 1076 نماينده را بدست آورده است. نامزد نهايي حزب دموكرات بايد دستكم 2382 نماينده را در همايش حزب دموكرات كه از 4 تا 7 مرداد برگزار مي شود از آن خود كند.
روز 31 فروردين، دور بعدي انتخابات مقدماتي دموكراتها همزمان با جمهوريخواهان در ايالت مهم نيويورك برگزار مي شود. كانديداهاي دموكرات براي كسب حمايت 247 نماينده اين ايالت رقابت مي كنند. برني سندرز اعلام كرده است كه اگر برنده اين ايالت شود، به طور حتم نامزد نهايي حزب خواهد شد.
در نظرسنجيهاي ايالتي، كلينتون با 53 درصد آرا از سندرز 39 درصدي پيش است.
از سوي ديگر، دونالد ترامپ، تد كروز و جان كيسيك كانديداهاي باقيمانده جمهوريخواهان در رقابتهاي درون حزبي هستند. دونالد ترامپ با كسب 755 نماينده، تد كروز با در اختيار داشتن 599 نماينده و جان كيسيك نيز با جلب حمايت 144 نماينده در رده هاي اول تا سوم قرار دارند. نامزد نهايي حزب جمهوريخواه بايد حمايت دستكم 1237 نماينده را در همايش حزب جمهوريخواه كه از 28 تا 31 تير برگزار مي شود از آن خود كند.
جمهوريخواهان بايد در انتخابات اين ايالت حمايت حداكثر 95 نماينده اين ايالت را جلب كنند.
در نظرسنجيهاي ايالتي، ترامپ با 53 درصد آرا از كيسيك 22 درصدي و كروز كه 17 درصد آرا به خود اختصاص داده، پيش است.
اروپام**3092**1599

انتهای پیام /*

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «امريكن اينترپرايز: برخلاف نظر منتقدان ترامپ ميانه رو است» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( ایرنا ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-3545) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : ایرنا