چوب الف بر سر شكارچيان

در اين گزارش كه در شماره يكشنبه 29 فروردين 1395 به قلم مهدي آييني‌‌ منتشر شده، آمده است: دسترسي به سلاح شكاري آن‌قدر آسان است كه اشخاص ناآگاه نيز‌ مي‌توانند در زماني كوتاه و با مبلغي اندك، سلاح بخرند و با خشاب پر به جنگ محيط‌زيست و حافظان آن بروند.
‌اين شرايط، وقتي در كنار مسائلي مانند كمبود محيط‌بانان و تجهيزات آنها قرار مي‌گيرد، بستري فراهم مي‌كند كه در آن، انواع گونه‌هاي جانوري حتي در مناطق چهارگانه محيط‌زيست مجالي براي زيستن پيدا نمي‌كنند. اين شرايط سبب شده سازمان حفاظت محيط‌زيست به فكر آموزش شكارچيان بيفتد، اما نبايد فراموش كرد بسياري از اتفاقات تلخي كه دراين عرصه رقم مي‌خورد، از سوي افرادي است كه شكارچي نيستند و نمي‌توان با آنها از آموزش حرف زد.
حدود يك ماه از فصل بهار سپري شده فصلي كه در آن شاهد زاد و ولد گونه‌هاي جانوري هستيم و به اين خاطر، براساس قوانين شكار گونه‌هاي جانوري بومي و مهاجر در آن ممنوع شده. با اين حال سلاخي گونه‌هاي جانوري آبستن دراين فصل خبرساز مي‌شود.
به نظر مي‌رسد، اين اتفاق به اين دليل رقم مي‌خورد كه افراد ناآگاه نيز امكان تهيه سلاح دارند، افرادي كه كمتر اطلاعي از طبيعت و حيات‌وحش ندارند. به همين خاطر مرگ محيط‌زيست سرعت بيشتري به خود گرفته است. با اين حال، سازمان حفاظت محيط‌زيست تصميم گرفته با همكاري فدراسيون تيراندازي اقدام به آموزش شكارچيان كند تا آنها اطلاعات بيشتري نسبت به اهميت حفظ محيط‌زيست به دست بياورند.
دراين ميان برخي كارشناسان معتقدند، افرادي كه خود را شكارچي مي‌دانند دست‌كم از قواعد و قوانيني پيروي مي‌كنند اما محيط‌زيست و حيات‌وحش كشور بيشترين آسيب را از شكارچيان غير مجاز مي‌بيند افرادي كه از روي ناآگاهي كمر به تخريب و مرگ محيط‌زيست بسته‌اند.
**تفاهم‌نامه‌اي براي آموزش
هنوز نهايي نشده، اما قرار است تا چند روز ديگر سازمان حفاظت محيط‌زيست با فدراسيون تيراندازي تفاهم نامه‌اي منعقد كندكه براساس آن، شكارچيان براي گرفتن پروانه شكار ناچار به حضور در كلاس‌هاي آموزشي شوند.
ﻋﻠﯽ ﺗﯿﻤﻮري، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺻﯿﺪ و ﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظﺖ محيط‌ زيست دراين باره به جام‌جم مي‌گويد:تفاهم نامه هنوز منعقد نشده، اما آنچه هدف ماست، اين است كه بتوانيم در سراسر كشور علاقه‌مندان شكار و صاحبان اسلحه‌هاي شكاري را‌ وادار كنيم قبل از تهيه دفترچه شكار، آگاهي لازم و ابتدايي از حيات‌وحش كشور به دست بياورند. در اين دوره‌هاي آموزشي، افراد با حقوق محيط‌زيست در ايران، امور بين‌الملل و كنوانسيون‌هاي مربوط به حيات‌وحش و محيط ‌زيست آشنا مي‌شوند.
به اين ترتيب، شكارچيان متوجه خواهند شد‌ كدام گونه جانوري‌ در خطر انقراض قرار دارد يا آنها مجازند چه گونه‌هايي را شكار كنند‌. علاوه براين، افراد با حضور در اين كلاس‌هاي آموزشي از وضع زيستگاه‌ها و مناطق چهارگانه محيط‌زيست نيز باخبر خواهند شد. ﺗﯿﻤﻮري يادآور مي‌شود: براساس اين تفاهم‌نامه ‌با استفاده از امكانات فدراسيون تيراندازي در استان‌هاي مختلف كشور و كمك گرفتن از سازمان‌هاي مردم نهاد و پتانسيل‌هاي دانشكده محيط‌زيست، دوره‌هاي آموزشي مناسبي براي شكارچيان برگزار مي‌شود.‌
**شكار با اجازه محيط‌ زيست
به اين ترتيب، سازمان حفاظت محيط‌زيست تدبيري انديشيده كه فقط شكارچياني كه در اين دوره آموزشي شركت كنند، دفترچه شكار بگيرند. بايد يادآور شد، شكارچيان با گرفتن دفترچه شكار اجازه شكار را ندارند، زيرا فقط زماني كه سازمان حفاظت محيط‌زيست مجوز شكار صادر كند،‌ افراد مي‌توانند دست به شكار بزنند.‌ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺻﯿﺪ و ﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظﺖ محيط‌زيست عنوان مي‌كند: افراد با دفترچه شكار فقط مي‌توانند سهميه فشنگ تهيه كنند و براي شكار بايد از سازمان مجوز بگيرند‌.‌
**آموزش، چاره‌ كار
كارشناسان محيط ‌زيست معتقدند، با استفاده از آموزش مي‌توان آمار شكار مجاز و غير‌مجاز را كاهش داد، زيرا تا زماني كه افراد بدرستي از اهميت و نقش گونه‌هاي جانوري آگاه نشوند، حمايت از آنها را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار نمي‌دهند.
براي نمونه بايد براي افراد مشخص شود كه گونه‌اي مانند پلنگ يا يوزپلنگ چقدر در حفظ اكوسيستم مفيد است و اكنون با حذف اين گونه‌ها كه در راس هرم جانوري قرار دارند، جمعيت گونه‌هايي مانند كل و بز در زيستگاه‌ها كاهش پيدا كرده‌اند زيرا گونه‌هايي مانند پلنگ يا گرگ با شكار گونه‌هاي ضعيف سبب مي‌شوند گونه‌هاي قوي باقي بمانند، اما حذف گوشتخواراني نظير پلنگ در زيستگاه‌ها سبب شده بيماري‌هايي مانند طاعون نشخواركنندگان كوچك اين روزها در بيشتر زيستگاه‌ها منجر به مرگ تعداد زيادي از گونه‌هاي جانوري شود.
هوشنگ ضيايي،كارشناس حيات‌وحش و استاد دانشگاه نيز دراين باره به جام‌جم مي‌گويد: براي بهبود شرايط، بايد قبل از صدور مجوز يا پروانه شكار از افرادي كه قصد شكار دارند، آزمون گرفته شود تا مشخص شود آنها چقدر از قوانين صيد و شكار يا از شرايط گونه‌هاي جانوري اطلاع دارند، زيرا خيلي از آنهايي كه سلاح به دست گرفته‌اند، اطلاعات لازم را ندارند.
آنها براحتي اسلحه تهيه كرده‌اند، اما نحوه كار با آن را بلد نيستند. افزون براين، بايد يادآور شد ناآگاهي از نحوه كار با سلاح شكاري و در دسترس بودن آن، سبب آسيب ديدن مستقيم انسان‌ها نيز مي‌شود، چون بار‌ها در صفحه حوادث روزنامه‌ها داستان تلخ مرگ افراد به شكل تصادفي يا قتل آنها با استفاده از سلاح شكاري روايت شده. دليل بيشتر اين حوادث نيز ناآگاهي، تصميم عجولانه و در دسترس بودن سلاح شكاري است.
**جوامع محلي ديده شوند
به نظر برخي كارشناسان، در اين ميان، براي كاهش آسيب به حيات‌وحش و كاستن از حضور شكارچيان غيرمجاز در زيستگاه‌ها و مناطق حفاظت شده كشور بايد از توانايي جوامع محلي بيشترين بهره را برد، زيرا در شرايطي كه يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط‌زيست از كمبود نيرو رنج مي‌برد و قوانين دراين حوزه بدرستي اجرا نمي‌شوند، آموزش و استفاده از نيروي جوامع محلي مي‌تواند بسياري از نقاط ضعف را پوشش دهد.
ضيايي دراين باره مي‌گويد: براي حفظ حيات‌وحش بايد مشاركت جوامع بومي را جلب كرد، به اين شكل كه آنها در منافعي كه از طريق حفظ حيات‌وحش به دست مي‌آيد سهيم شوند،‌ زيرا تازماني كه آنها احساس منفعت نكنند براي حفظ حيات‌وحش تلاش نخواهند كرد. به همين خاطر، بايد آنها را در درآمدي كه از طريق فروش پروانه‌هاي شكار به دست مي‌آيد سهيم كرد، چون به اين شكل آنها مانند محيط‌بانان عمل خواهند كرد و نخواهند گذاشت شكارچيان غير‌مجاز دست به شكار بزنند. ‌
علاوه‌بر اين، گروهي ديگر از كارشناسان معتقدند، قانونگذاران بايد قوانين بازدارنده‌تري تصويب كنند و دستگاه قضا نيز بهتر است براي قانون‌شكنان دراين عرصه احكام مناسب‌تري صادر كند.‌ اين در‌حالي است كه بايد از مسئولان خواست آموزش حفظ محيط‌زيست و حيات‌وحش را به شكارچيان يا گروه‌هاي خاصي از جامعه محدود نكنند، زيرا با توجه به اين كه‌ در كتاب‌هاي درسي كودكان و نوجوانان كمتر به محيط‌زيست پرداخته مي‌شود، بايد از هر فرصتي براي بالابردن آگاهي زيست‌محيطي شهروندان بهره برد.‌
*منبع: روزنامه جام جم
**گروه اطلاع رساني**9165**9131

انتهای پیام /*

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «چوب الف بر سر شكارچيان» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( ایرنا ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-3547) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : ایرنا