صنعتي كه پس از تولد زمين گير مي شود

به گزارش ايرنا، طي دهه هاي گذشته لرستان علاوه بر بهره مندي از محصولات كشاورزي، صنايع قابل توجهي نيز داشته كه به دلايل متعدد از جمله واگذاري به بخش خصوصي، كمبود نقدينگي، سو مديريت و نبود برنامه ريزي كارشناسي، نوسان قيمت ارز و ركود در بازار تعطيل يا نيمه تعطيل شده اند.
واحدهاي توليدي بزرگي از جمله يخچالسازي، كشت و صنعت، پارسيلون، پوست و چرم، نساجي، ماشين سازي، سامان كاشي و دهها واحد ديگر علاوه بر چرخاندن چرخه اقتصاد كشور و استان، صدها و بلكه هزاران خانوار را نيز تامين مي كردند.
به گفته بسياري از كارشناسان، صنعت لرستان با واگذار شدن به بخش خصوصي تب كرد و همين واگذاري ها آغازي بود براي پايان صنايع بزرگ استان.
در اين سال ها تورم افسار گسيخته، قيمت هاي كاذب و به دور از واقعيت بازار، نرخ ارز و سودهاي بانكي، ورود افراد ناآگاه به حوزه صنعت دلايلي مضاعفي بود تا لرستان از صنعتي شدن باز ماند.
كارشناسان بر اين باورند احيا و راه اندازي واحدهاي صنعتي تعطيل و نيمه كاره استان، حجم عظيمي از فرصت هاي اشتغالزايي را در لرستان ايجاد مي كند، فرصت هايي كه پس از دو يا سه سال به تعطيلي و ركود منجر شده است.
زماني كه واحدي به بهره برداري مي رسد و شروع بكار مي كند، افرادي كه در آن واحد شاغل مي شوند با امنيت خاطر نسبت به برنامه ريزي براي آينده خود حتي بسياري نيز براي تشكيل خانواده اقدام مي كنند.
متاسفانه برخي واحدهاي توليدي مدتي پس از بهره برداري دچار ركود و يا تعطيلي مي شوند كه با ادامه مستمر اين روند ، علاوه بر زيان هاي اقتصادي به استان و منطقه، كارگران اين واحدها به رغم تحمل هزينه هاي زندگي از كار بيكار شده و در عمل به نيروي سربار جامعه تبديل مي شوند.
اين درحالي است كه بنابر آمار اعلام شده سالانه حدود هفت هزار لرستاني اين استان را ترك مي كنند كه نيمي از اين افراد نخبگاني هستند كه براي كسب شرايط بهتر، زندگي در خارج لرستان را بر مي گزينند.

***42 درصد اشتغال صنعتي كشور در صنايع كوچك / تعطيلي كامل هفت هزار واحد مستقر شهرك هاي صنعتي
به نظر مي رسد افزايش تعداد واحدهاي توليدي تعطيل شده به مشكلي در سطح كشور تبديل شده چراكه به گفته مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران هم اكنون هفت هزار واحد مستقر در شهرك هاي صنعتي كشور تعطيل هستند.
علي يزداني هفته گذشته در سفر به لرستان اظهار داشته بود:تا پايان سال 94، پروانه بهره برداري 87 هزار و 659 واحد در كل كشور صادر شده و اين در حالي است كه از اين تعداد 79 هزار و 838 واحد صنايع كوچك، 42 درصد اشتغال صنعتي كشور را به خود اختصاص داده اند.
وي با بيان اينكه از اين تعداد 37 هزار و 120 واحد در شهرك ها و نواحي صنعتي مستقر هستند، ادامه داد: همچنين از مجموع 87 هزار و 659 واحد صنعتي، 79 هزار و 838 واحد صنايع كوچك، چهار هزار و 351 واحد متوسط و سه هزار و 470 واحد صنعتي بزرگ بوده و اين در حاليست كه 40 درصد صنايع كوچك، بنگاههاي خرد با اشتغال كمتر از 10 نفر هستند.
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران اضافه كرد: از مجموع37 هزار و 120 واحد مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي، هفت هزارو 85 واحد به طور كامل تعطيل شده است.
يزداني با اشاره به وجود 34 هزار و 528 واحد صنعتي كوچك در شهرك ها و نواحي گفت: از اين تعداد شش هزار و 669 واحد ، از يكهزار و 724 واحد متوسط 318 واحد و از 868 واحد بزرگ، 98 واحد تعطيل و غيرفعال است.

***تملك يكهزار و 99 واحد صنعتي توسط بانك ها
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران افزود: يكهزار و 99 واحد نيز توسط بانك ها تملك شده كه از اين تعداد 823 واحد معادل 75 درصد فعال و مابقي غيرفعال هستند.
يزداني با تاكيد بر احيا واحدهاي تملك شده ادامه داد: بسياري از تملك ها توسط بانك ملي انجام شده است.

***بازگشت 850 واحد به چرخه توليد
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران يادآور شد: سال گذشته 850 واحد به چرخه توليد بازگشته است.
يزداني گفت: ميزان اشتغال اين واحدها 16 هزار و 700 و سهم لرستان ازاين تعداد 27 واحد بود.

***45 واحد مستقر در شهرك هاي صنعتي لرستان در تملك بانك ها
يزداني همچنين گفت: 45 واحد مستقر در شهرك هاي صنعتي استان در تملك بانك ها قرار دارد گفت: اين ميزان معادل 4.1 درصد واحدهاي تملك شده در كشور مي باشد.
به گفته وي از واحدهاي تملك شده 16 واحد معادل 36 درصد فعال و 29 واحد نيز همچنان غيرفعال است.
وي ادامه داد: 410 واحد صنعتي لرستان با ظرفيت كمتر از 50 درصد كار مي كنند كه 51 واحد از اين تعداد در شهرك و نواحي صنعتي مستقر شده، و در مجموع در كل استان 96 واحد با ظرفيت كمتر از 50 درصد فعاليت مي كند.

***31 درصد واحدهاي صنعتي لرستان راكد و نيمه تعطيل هستند
رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان گفت: يكهزار و 609 واحد صنعتي در استان وجود دارد كه از اين تعداد 31 درصد راكد و نيمه تعطيل هستند.
رضا صفي خاني در گفت و گو با ايرنا افزود: از مجموع واحدهاي صنعتي لرستان 80 طرح با پيشرفت بالاي 60 درصد شناسايي شده اند كه براي تكميل و بهره برداري از آن شش هزار ميليارد ريال نياز است.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه در برش استاني وزارت صنعت معدن و تجارت، يكهزار و 20 ميليارد ريال براي اين طرح ها اختصاص داده شد.
وي همچنين با اشاره به شناسايي 354 واحد نيمه فعال كه قابليت فعاليت دارند، ادامه داد: براي اين مهم نيز 12 هزار ميليارد ريال نياز است.

***احيا 29 واحد صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي طي سال 94
مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان نيز به ايرنا گفت: با وجود محدوديت هاي مالي و اعتباري ، بسياري از مشكلات واحدهاي صنعتي را با تشكيل جلسات متعدد و پيگيري و ارائه راه حل هاي كارشناسي شده حل شد.
فرزاد محمدي اظهار داشت: يكي از مهمترين اهداف اين شركت فعال كردن واحدهاي راكد و نيمه فعال و خارج شدن آنها از حالت ركود بوده چرا كه توجه به اين امر در پيشرفت اقتصادي كشور خيلي موثر مي باشد.
وي افزود :در سال 94 با استفاده و مديريت مناسب منابع تسهيلاتي در اختيار و نيز جلب مشاركت بانك هاي عامل و ساير اقدامات انجام شده 29 واحد صنعتي تعطيل شده دوباره فعال شد.
محمدي گفت: علت تعطيلي و راكد ماندن اين 29 واحد صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي شماره 1 و 2خرم آباد ، بروجرد ، سنگ اليگودرز ، صنعتي اليگودرز ، دورود و نواحي صنعتي خوشناموند ، پل هرو و عليميرزايي، كمبود نقدينگي، نبود بازار، كمبود مواد اوليه، اختلاف بين شركا، بدهي با سازمان هاي خدمات رسان نظير دارايي، تامين اجتماعي، برق، گاز و آب بوده است.

***618 واحد و كارخانه تعطيل شده غيردولتي در لرستان
استاندار لرستان نيز با اشاره به شناسايي يكهزار و 609 واحد صنعتي لرستان راكد تاكيد كرد: چنانچه بانك ها، ضمانت استانداري لرستان را قبول كرده و با اين واحدها همكاري كنند 40 تا 45 درصد اين واحدها احيا خواهد شد.
هوشنگ بازوند تصريح كرد: 618 ظرفيت يا كارخانه تعطيل شده غيردولتي در لرستان وجود دارد كه ارزش اين طرح ها در مجموع 17 هزار ميليارد ريال است.
وي ادامه داد: 74 واحد صنعتي و توليدي استان در تملك بانك ها بوده كه متاسفانه اقدامي براي احيا اين تعداد صورت نگرفته است.
7269/6060

انتهای پیام /*

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «صنعتي كه پس از تولد زمين گير مي شود» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( ایرنا ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-38821) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : ایرنا