نیت روزه چگونه است؟ -آکا


آکاایران: Warning: strpos(): Empty needle in /home/asemooni/public_html/wp-includes/media.php on line 1088
,[categoriy]

نیت روزه چگونه است؟ -آکانیت روزه چگونه است؟ -آکا

آکاایران: نیت روزه چگونه است؟

 

تعریف روزه

روزه آن است که انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از چیز هایى که روزه را باطل مى‏کند، خوددارى نماید.

 

 

نیت روزه

به گزارش آکاایران: در روزه، داشتن نیّت شرط است، روزه دار به این گونه قصد کند؛ انجام عبادتى را که در شریعت مقدّسه اسلام به نام روزه آمده و تصمیم بگیرد که به قصد نزدیک شدن به خداى تعالى از هر چه که روزه را باطل مى کند خوددارى نماید، و در صحّت روزه شرط نیست که همه آن مبطلات را به طور تفصیل بداند، پس اگر نیّت کند که از هر چیز که روزه را باطل مى کند، امساک نماید کافى است، هر چند نداند که به طور مثال “تنقیه” روزه را باطل مى کند و یا گمان کند که کارى روزه را باطل نمى کند لیکن آن کار را هم نکرده باشد، و هم چنین اگر نیّت کند که از اموری که مى داند مفطرات جزء آن امور است، امساک کند باز هم بنا بر اقوى روزه اش درست است.

 

در نیّت روزه اضافه بر قصد قربت و داشتن اخلاص و تعیین روزه اى که قصد اطاعت امر آن را دارد چیز دیگرى معتبر نیست و در روزه رمضان کافى است نیّت کند که فردا را روزه مى گیرم و احتیاج به تعیین ندارد، بلکه اگر نداند فردا جزء رمضان است و یا فراموش کرده باشد باز هم همین که نیّت روزه فردا را داشته باشد کافى است و به حساب رمضان واقع مى شود، به خلاف این که بداند فردا رمضان است که اگر غیر رمضان را کند نه از رمضان واقع مى شود و نه از غیر آن.در غیر ماه رمضان بنا بر اقوى باید روزه اى را که مى خواهد بگیرد تعیین کند به این معنا که صنف مخصوصى را که در نظر دارد قصد کند به طور مثال قصد کفاره روزه قضاء یا نذر مطلق و بلکه نذر معین را نیز بنماید و در این تعیین توجّه به همه خصوصیات لازم نیست همین که  به طور اجمال آن را تعیین کند، کافى است به طور مثال اگر روزه ایکه بر ذمه اش هست یکى از اقسام نام برده باشد و قصد کند: روزه اى که به ذمه ام هست به جا مى آورم کافى است.

 

در روزه مستحبى مطلق، نه مستحبى مخصوص، تعیین معتبر نیست، پس اگر کسى قصد روزه مستحبى داشته باشد و نیّت کند فردا را براى رضاى خدا روزه مى گیرم به دو شرط صحیح است؛

اول: این که زمان صالح براى روزه مستحبى باشد و

دوم: این که او کسى باشد که روزه مستحبى از او صحیح باشد، بلکه در روزه مستحبى معین نیز حکم همین است البته در صورتی که تعیین به زمان خاص از قبیل ایام البیض و جمعه و پنج شنبه باشد بله اگر بخواهد ثواب خصوصیت را نیز بدست آورد باید اولا بدست آورد که فردا همان روز است و ثانیا قصد روزه آن روز را بکند.

 

 

در قضاء روزه از طرف دیگرى نیّت نیابت از او معتبر است هر چند که(روزه گیر) هیچ روزه اى دیگر به ذمه اش نباشد.

 

در ماه رمضان روزه غیر رمضان واقع نمى شود نه واجب و نه مستحب نه از مسافر که نمى تواند روزه رمضان را بگیرد و نه از غیر مسافر بلکه در صوتى هم که نمیداند و یا فراموش کرده که فردا از ایام رمضان است اگر نیّت غیر رمضان کند باز رمضان واقع مى شود.

 

اقوى این است که نیّت روزه واجب معین چه رمضان و چه غیر آن شرعا وقت معینى ندارد بلکه معیار این است که روزه از عزم و قصد ناشى باشد و آن قصد در دل باقى باشد هرچند که مکلّف در اثر خواب و یا شدّت گرفتارى به کلى از آن غافل شد و در ابتداء و شروع این عزم هیچ فرقى نیست در این که مقارن طلوع فجر باشد و یا قبل از آن در شب آن روزی که مى خواهد روزه بگیرد یا قبل از آن شب پس اگر از روز گذشته تصمیم داشته که فردا را روزه بگیرد و تا آخر روز با این تصمیم به خواب بوده باشد روزه اش صحیح است بله اگر به خاطر  عذرى از قبیل فراموشى و یا غفلت و یا جهل به این که آن روز از ایام رمضان است، یا به خاطر  بیمارى و یا مسافرت اصلا نیّت نکند اگر تا قبل از از ظهر متوجّه شد و عذرش برطرف شد و قبل از آن که مفطرى بیاورد نیّت کرد روزه اش صحیح است چون تا قبل از ظهر وقت براى نیّت باقى است و امّا اگر بعد از ظهر متوجّه شد دیگر محل نیّت فوت شده.

 

بله در جریان این حکم، به معنى امتداد وقت نیّت تا زوال، در تمامى عذرها اشکال است، بله در خصوص بیمارى خالى از اشکال نیست هر چند که خالى از قرب هم نیست، او امّا در روزه غیر معین وقت نیّت تا ظهر امتداد دارد نه بعد از ظهر پس اگر با تصمیم به افطار داخل در صبح شود ولى چیزى افطار نکند بعدا قبل از رسیدن ظهر تصمیم بگیرد روزه بگیرد جائز و صحیح است حال چه این که روزه قضا رمضان نیّت کند و چه کفاره و چه نذر مطلق و امّا بعد از ظهر دیگر نمى تواند نیّت کند بخلاف روزه مستحبى که وقت معین نیّت آن تا لحظاتى قبل از غروب یعنى بقمداریکه بتواند نیّت کند باقى است.

 

 

یوم الشک چیست؟

در یوم الشک یعنى روزی که نمى داند از ماه شعبان است و یا از ماه رمضان بنا را بر این مى گذارد که از شعبان است و در نتیجه روزه آن روز واجب نیست واگر به نیّت مستحبى روزه بگیرد بعد معلوم مى شود که از رمضان بوده از روزه رمضانش کافى خواهد بود و همچنین اگر قضا و یا نذر را نیّت کرده باشد، بلکه اگر اینطور نیّت کرده باشد که اگر فردا از رمضان باشد روزه ام واجب و اگر از شعبان باشد مستحبى بعید نیست که صحیح باشد و تردید در نیّت در این مقام ضررى ندارد، بله اگر به نیّت اضافه از رمضان است، روزه گرفته باشد صحیح نیست نه از رمضان واقع مى شود و نه از غیر آن.

 

اگر در یوم الشک تصمیم دارد افطار کند – یعنى روزه نگیرد – بعد در اثناء روز و قبل از ظهر معلومم شد که از رمضان است و مفطرى هم نیاورده واجب است بقیه روز را امساک کند و و اگر مفطر آورده و یا بعد از ظهر معلوم شد از رمضان است واجب است بقیه روز را بمنظور رعایت ادب امساک کند و قضاء آن روز را نیز به جاى آورد.اگر در یوم الشک به نیّت روز آخر شعبان روزه بگیرد و در اثناء روز فراموش کند که روزه است و مفطرى بیاورد و بعد معلوم شود که رمضان است کافى از روزه رمضان است ولى اگر روزه خود را با ارتکاب ریاء و امثال آن فاسد کرده باشد از روزه رمضان او کافى نیست هرچند قبل از ظهر بفهمد که رمضان است و نیّت خود را تجدید کند.

 

 

همان طور که داشتن نیّت در ابتداء روزه(یعنى قبل از فجر) واجب است ادامه دادن آن در اثناء روز نیز واجب است پس اگر در روزه واجب که روزه نباشد روزه اش باطل مى شود هرچند که تا قبل از ظهر دوباره به نیّت روزه برگردد و همچنین اگر فکر کند در روزه اش خللى وارده شده و به این جهت تصمیم بگیرد روزه نباشد و قبل از شکستن معلوم شود خللى نداشته.از چیزهایی که با استدامه نیّت منافات دارد تردد در ادامه روزه و یا صرف نظر کردن از آن است و هم چنین باطل است در صورتی که تردیدش در ادامه روزه ناشى از شده باشد از این که آیا کاری که به طور مثال انجام داده مبطل است یا نه. امّا روزه غیرواجب معین اگر تصمیم بگیرد روزه نباشد و قبل از ظهر از تصمیم خود برگردد روزه اش صحیح است و همه این ها که گفته شد درباره بناگذارى بر روزه نبودن است و امّا صرف تصمیم به آوردن قاطع مستلزم نیّت قطع نیز هست، بله اگر نیّت قاطع بکند یعنى تصمیم بگیرد که به طور مثال فلان مفطر را انجام دهد و متوجّه این معنا باشد که قصد قاطع کردن قصد قطع – یعنى روزه نبودن- نیز هست و به طور قهری به نیّتى مستقل قطع را نیز نیّت کرده، در این صورت اقوى آن است که روزه اش باطل مى شود.

 


برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «نیت روزه چگونه است؟ -آکا» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( آکا ایران ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-471) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : آکا ایران