رويايي كه براي برخي تعبير و براي عده‌اي كابوس شد

به گزارش خبرنگار ايرنا، از سال 86 كه طرح مسكن مهر در استان كرمانشاه كليد خورد، تاكنون كليد 33 هزار واحد مسكوني در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر تحويل متقاضيان شده در حالي كه طبق سهميه تخصيصي به اين استان بايد 47 هزار و 500 واحد تحويل مي شد.
در 14 شهر زير 25 هزار نفر جمعيت استان كرمانشاه نيز سه هزار و 550 واحد تحويل شده در حالي كه مطابق سهميه تخصيصي به استان بايد تاكنون پنج هزار و 550 واحد تحويل متقاضيان مي شد.
طرح مسكن مهر در استان كرمانشاه گرچه اميدهاي زيادي براي خانه دار شدن بخش بزرگي از مردم را ايجاد كرد اما مشكلاتي هم دارد كه در اين نوشتار تلاش شده به مهمترين آنها اشاره شود.
ظاهرا در اين طرح آنهايي كارشان را به موقع و بي سر و صدا به كاردان سپردند و از توان شركت هاي تخصصي انبوه ساز مسكن بهره گرفتند، توفيق بيشتري يافتند اما تعاوني هايي هم كه طرح را به پيمانكاران خرد دادند با هزار گير و گرفتاري كارشان را تمام كردند يا هنوز تمام نشده و فقط خون به دل مردم چشم انتظار مسكن مي كنند.
به اين مشكلات بايد به مسايلي مانند تورم شديد سال هاي 90 و 91 و بالا رفتن قيمت مصالح ساختماني هم اشاره كرد كه چرخ مسكن مهر استان را براي مدتي پنچر كرد اما با تمهيدات دولت يازدهم چرخه تكميل اين واحدها شتاب مناسب تري به خود گرفته است.

* اصل طرح مسكن مهر درست اما!
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري كرمانشاه در گفت و گو با ايرنا گفت: اصل طرح مسكن مهر درست است زيرا هميشه اقشاري در جامعه هستند كه نياز به مسكن دارند ولي نمي توانند اين نياز را برآورده كنند از اين رو دولت براي خانه دار شدن اين افراد ايفاي نقش مي كند.
مجتبي نيك كردار اظهار كرد: در زمان دولت هاي نهم و دهم اين طرح با رقم بزرگ حدود سه ميليون مسكن كليد خورد كه اولين مشكل اين طرح مكان يابي آن در شهرها بود اما خوشبختانه به دليل تصميم گيري مسوولان وقت استان، مكان هاي خوبي چسبيده به شهر براي اين طرح در نظر گرفته شد در حالي كه در برخي از استان ها سايت هاي مسكن مهر فاصله زيادي از شهرها دارند.
وي اظهار كرد: از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم اعلام كرديم كه متعهد به اتمام طرح مسكن مهر هستيم اما در دولت قبل چون از نظر اعتبار در وضعيت بهتري بود، قرار بر اين شد كه بودجه تامين زيرساخت هاي مسكن مهر را يك سوم دولت، يك سوم راه و شهرسازي و يك سوم نيز از منابع استاني تامين كنند ولي در ادامه مسير به مشكل كمبود اعتبار برخورد كرديم از اين رو مجبور شديم از ساير منابع استاني براي مسكن مهر بودجه بيشتري در نظر بگيريم تا اين طرح در استان تكميل بشود.

* راهكارهاي شوراي تامين مسكن استان كرمانشاه
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري كرمانشاه، از تشكيل شوراي تامين مسكن استان در اول ارديبهشت امسال و تصويب 21 مصوبه به منظور رفع مشكلات طرح هاي مشكل دار مسكن مهر در استان، خبر داد.
نيك كردار گفت: 700 واحد ساخته شده متعلق به ارتش در منطقه چشمه سفيد كرمانشاه است كه مشكل آب دارد؛ لذا تصميم گرفتيم اين مشكل را برطرف كنيم.
اين مسئول اضافه كرد: در شهر قصرشيرين نيز 300 واحد داريم كه 160 واحد داراي 75 درصد پيشرفت فيزيكي و 140 واحد هم هنوز ساخته نشده است؛ همچنين 96 واحد هم متقاضي ندارد كه با توجه به مشكلي كه با پيمانكار بر سر قيمت وجود دارد، اتمام حجت كرديم ظرف يك ماه بايد با پيمانكار بر سر يك قيمت معقول توافق بشود چون ظاهرا پيمانكار زياده خواهي مي كند.
نيك كردار در ادامه بيان داشت: در شهرستان دالاهو 480 واحد داريم كه به تازگي پيمانكار آن را تغيير داديم، همچنين در بخش بيستون نيز 256 واحد وجود دارد كه متقاضي ندارند و حتي آگهي منتشر كرديم كه اگر اين واحدها به فروش نروند، به صورت آزاد واگذار شوند.
وي گفت: حدود 400 واحد از طرح يك هزار واحدي پاوه و تعدادي واحد هم در ماهيدشت متقاضي ندارند.
نيك كردار افزود: در جلسه شوراي تامين مسكن مقرر شد پروژه ستارگان ماندگار سپاه از ليست پروژه هاي مسكن مهر استان خارج شود و در گزارش عملكرد استان لحاظ نشود.
وي در خصوص ظرفيت هاي خالي طرح مسكن مهر مرادآباد ناجا نيز، گفت: مقرر شد از طريق اطلاع رساني، ارگان ها و سازمان هايي را كه متقاضيان نيازمند تامين مسكن دارند به اين پروژه معرفي كنند.
براساس اعلام معاون هماهنگي امور عمراني استانداري، براي طرح مسكن مهر شهرك تلاش كرمانشاه نيز به طور خاص تدابير و مصوبه هايي در نظر گرفته شده است.
وي در ادامه افزود: در شوراي تامين مسكن استان همچنين مقرر شد كه شهرداري معابر باقيمانده مسكن مهر رازي كرمانشاه را آسفالت كند و فرمانداري كرمانشاه هم نسبت به محصور كردن محوطه مسكن مهر سجاديه به منظور تامين امنيت اين پروژه اقدام نمايد.
نيك كردار گفت: اميدواريم با اين مصوبات پرونده تمام پروژه هاي مسكن مهر استان به صورت كامل در سال 95 بسته شود و سال 96 آخرين سال تحويل اين واحدها باشد.

* احداث فروشگاه در مجتمع هاي بزرگ
براساس گفته هاي نيك كردار، در شوراي مسكن استان مصوب شده كه در سال 95، عمليات ساخت 2 طرح تجاري به صورت مشاركتي و سه طرح به صورت پيماني آغاز شود.
وي اظهار كرد: پروژه هاي مشاركتي كه به صورت هايپر ماركت (فروشگاه بزرگ) است، شامل طرح پنج هزار و 915 متر مربعي شهرك رازي كرمانشاه و چهارهزار و 751متر مربعي دولت مهر(دولت آباد) كرمانشاه است؛ همچنين سه پروژه پيماني ديگر نيز در دولت آباد و رازي كرمانشاه در دستور كار قرار دارند.
ساخت سه باب مسجد، 10 باب مدرسه، پنج باب خانه بهداشت در پروژه هاي رازي و دولت آباد كرمانشاه، ولي عصر سنقر، مهر دشت كنگاور و شهرك امام رضا صحنه، همچنين سه باب مجتمع ورزشي در دولت مهر كرمانشاه و ولي عصر سنقر و نيز يك باب كتابخانه در دولت مهر كرمانشاه از جمله خدمات انجام شده اي است كه نيك كردار به آنها اشاره كرد.
وي اضافه كرد كه 10 باب مسجد ديگر نيز با پيشرفت فيزيكي 50 درصد در پروژه هاي مسكن مهر استان كرمانشاه در حال احداث است.

* تاخير 2 ساله در شروع ساخت مسكن مهر
معاون مسكن اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه نيز، تاخير 2 ساله در ساخت مسكن مهر استان را ناشي از مشكلات تامين زمين مورد نياز براي طرح هاي مسكن مهر برشمرد.
عبدالرضا غفوري به ايرنا گفت: از سال 86 تا 87 ما پيگير تامين زمين شديم كه توانستيم زمين هاي خوبي تملك يا تغيير كاربري بدهيم و يا بخشي را هم الحاق به محدوده نماييم.
وي افزود: از سال 88 در قالب زمين هايي كه تهيه شده بود، عمليات آماده سازي را آغاز و از سال 89 نيز عمليات احداث را شروع كرديم.
غفوري اظهار كرد: سهميه مسكن مهر استان كرمانشاه 47 هزار و 500 واحد تعيين شد كه اين آمار مربوط به شهرهاي بالاي 25 هزار نفر جمعيت است.
وي گفت: اين آمار كارشناسي شده و براساس طرح جامع مسكن استان و برابر نياز مردم استان تا سال 91 در نظر گرفته شده بود و به همين دليل است كه در استان هاي ديگر طرح هاي بدون متقاضي زياد است اما در استان كرمانشاه طرح بدون متقاضي در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر جمعيت نداريم.

* ساخت 33 هزار واحد مسكوني
معاون مسكن اداره كل راه و شهرسازي استان، از ساخته شدن 33 هزار واحد از سهميه 47 هزار و 500 واحدي استان در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر جمعيت خبر داد.
غفوري بيان داشت: از واحدهاي ساخته شده حدود 27 هزار واحد فروش اقساطي شده و كارت قسط گرفته اند اما هنوز 6 هزار واحد تقسيط نشده است.
وي اضافه كرد: طبق قانون، لازمه تحويل واحدها قسط بندي تسهيلات است كه متاسفانه بعضي از تعاوني ها به اين موضوع توجه نكرده اند و عده زيادي از مردم بدون تقسيط تسهيلات در واحدهاي خودشان مستقر شده اند كه اين موضوع تخلف است.
غفوري افزود: حدود 25 هزار واحد مسكن مهر براي شهر كرمانشاه تعريف شده و برخي از اين طرح ها مانند مسكن مهر سجاديه با يك هزار و 240 واحد كه توسط انجمن صنفي انبوه سازان با استفاده از فناوري هاي نوين ساخته شده، از لحاظ كيفيت طراحي و ساخت به تاييد كارشناسان مركز جزو بهترين طرح هاي سطح كشور است.

* توقف 6 هزار واحد مسكن مهر
معاون مسكن اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه، گفت: اكنون طرح هاي مشكل دار ما شامل طرح 2 هزار واحدي شهرك تلاش، يك هزار و 300 واحدي مرادآباد بنياد تعاون ناجا و طرح ستارگان ماندگار سپاه است كه حدود 6 هزار واحد از كل سهميه مسكن مهر استان را شامل مي شود اما راه و شهرسازي در توقف اين طرح ها نقشي ندارد و مشكلات از ناحيه تعاوني ها مي باشد.
غفوري بيان داشت: متاسفانه طرح هاي ستارگان ماندگار سپاه و مرادآباد نيروي انتظامي به طور قطع در سال 95 فعال نخواهند شد، همچنين از طرح پنج هزار واحدي پرديس ارتش سه هزار و 700 واحد اجرايي شده و مابقي در مرحله اجرايي قرار دارد كه ممكن است تعدادي از اين واحدها در سال 96 تكميل شود.
او همچنين در مورد طرح شهرك تلاش، گفت: پيگير مشكلات حقوقي اين واحدها و نسبت به حل آنها خوشبين هستيم زيرا همه مسئولان از جمله استاندار، معاون عمراني، اداره تعاون، مسكن و شهرسازي و بانك اين اراده را دارند كه مشكل اين شهرك حل شود.
غفوري، در مورد دلايل به وجود آمدن اين مشكلات، اظهار كرد: شتابزدگي و آمار بالايي كه براي استان تعريف شد تا حدي بر توقف و كندي طرح تاثيرگذار بود؛ همچنين انگيزه سازنده هاي مسكن به دليل پايين بودن قيمت ساخت نيز كم بود زيرا براساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازي هر متر مربع خانه هاي مسكن مهر تعرفه اي بين سه تا سه ميليون و 100 هزار ريال داشت در حالي كه در همان زمان هزينه ساخت بيشتر از اين رقم بود.
به گفته اين مسئول، در برخي از موارد مردم نيز سهم آورده شان را به هنگام پرداخت نكردند؛ همچنين تورم فزآينده سالهاي 90 و 91 و افزايش قيمت مصالح ساختماني هم عوامل بازدارنده اي بود كه باعث توقف طرح هاي مسكن مهر شد كه با تصميم دولت مبني بر پرداخت مابه تفاوت افزايش قيمت ها در سه مرحله به پيمانكاران، دوباره فعاليت ها از سر گرفته شد.
معاون مسكن اداره كل راه و شهرسازي كرمانشاه، با اشاره به اينكه تمام خدمات مورد نياز از قبيل تجاري، ورزشي، درماني، آموزشي و حتي مسجد براي طرح هاي بزرگ در نظر گرفته شده، گفت: در زمينه خدمات تجاري، مجتمع هايي در سايت هاي دولت آباد و رازي داشتيم كه به دليل ركود اقتصادي و تمايل نداشتن سرمايه گذاران بخش خصوصي، تصميم داريم براي رفع نيازهاي اوليه ساكنان، تا 2 ماه آينده زمين هاي تجاري كوچكي را كه به صورت تفكيك شده و قطعه بندي شده واگذار كنيم.

* مسكن مهر در شهرهاي زير 25 هزار نفر استان كرمانشاه
آنگونه كه از ابتداي طرح مسكن مهر مشخص شد وظيفه ساخت مسكن مهر در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت برعهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي است به همين منظور با معاون امور مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان كرمانشاه در مورد وضعيت ساخت اين واحدها گفت و گو كرديم.
شمس الله خدادادي، در اين خصوص گفت: سهميه مسكن مهر استان در 14 شهر زير 25 هزار نفر جمعيت، پنج هزار و 549 واحد بود كه از اين تعداد سه هزار و 552 واحد پايان كار گرفته و سه هزار و 450 واحد نيز تقسيط شده است.
وي اظهار كرد: از اين تعداد، حدود 2 هزار واحد باقي مانده كه 480 واحد مربوط به واحدهاي بدون متقاضي است و 700 واحد نيز مربوط به طرح مسكن روستاي چشمه سفيد ارتش است كه مراحل ساخت آن تمام شده و تنها مشكل تامين آب دارند.
خدادادي، طرحهاي بدون متقاضي را شامل طرح 128 واحدي ماهيدشت با 52 درصد پيشرفت فيزيكي، 256 واحدي بيستون با 62 درصد پيشرفت فيزيكي و 96 واحدي قصرشيرين با 55 درصد پيشرفت فيزيكي نام برد و افزود: اكنون در حال فراخوان براي نام نويسي متقاضي هستيم.

* نگاهي به وضعيت فني و مهندسي واحدهاي مسكن مهر استان كرمانشاه
طراحي، اجرا و نظارت بر ساخت و سازهاي بخش خصوصي، سه فعاليت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه است كه به گفته رييس اين سازمان، در مرحله اجراي طرح مسكن مهر به دليل فعاليت شركت هاي انبوه ساز مسكن كنار گذاشته شده اند و اكنون تنها وظيفه طراحي و نظارت بر طرح هاي مسكن مهر را بر عهده دارند.
سعيد مرادي گفت: قرار بود سازمان نظام مهندسي در زمينه طراحي 50 درصد تخفيف و در زمينه نظارت 20 درصد تخفيف در هزينه و 30 درصد تخفيف در ظرفيت مهندسي داشته باشد؛ تا اينكه هيات دولت مصوبه اي را ابلاغ كرد كه به صورت مقطوع نظارت بر كليه پروژه هاي مسكن مهر به ازاي هر متر مربع 30 هزار ريال انجام شود.
وي افزود: البته خيلي از مهندسان مطرح و با سابقه حاضر نبودند طرح هاي مسكن مهر را با متري 30 هزار ريال انجام بدهند و ما مجبور شديم از مهندسان كم تجربه استفاده كنيم.

* برخورد با متخلفين در شوراي انتظامي
مرادي با بيان اينكه برخي از خانه هاي ساخته شده كيفيت بالايي دارند اما برخي نيز مشكل دار هستند، اضافه كرد: اكنون پرونده هايي در شوراي انتظامي داريم و در مواردي حق را به مالكين داديم و حتي عليه مهندس ناظر هم حكم صادر شد.
وي اظهار كرد: شوراي انتظامي يك نماينده از دادگستري دارد كه معمولا قاضي عالي رتبه اي را معرفي مي كنند و حقوقدان اين شورا محسوب مي شوند و چهار نفر هم از رشته هاي مكانيك، عمران و معماري به انتخاب هيات مديره براي مدت سه سال از شوراي مركزي حكم مي گيرند.
به گفته اين مسئول، اعضاي اين شورا براساس قانون مي توانند تا لغو پروانه مهندس ناظر هم حكم انضباطي بدهند.
رئيس سازمان نظام مهندسي گفت: در مجموع فقط 2 مورد از طرح هاي ما دچار مشكل نشد كه يكي در دولت آباد ديگري هم در شهرك سجاديه بود؛ به اين دليل كه مسئوليت ساخت اين طرح ها با شركت هاي انبوه ساز مسكن بود و تعاوني ها در روند ساخت دخالت نداشتند.
مرادي گفت: در ساير طرح ها، مشكل اين بود كه تعاوني ها بطور مستقيم پيمانكار انتخاب مي كردند و در كار دخالت مي كردند ضمن اينكه ناآگاهي افراد تعاوني كه فني نبودند باعث مي شد كه پيمانكاران خوبي را انتخاب نكنند و هنگام اجرا نيز چون اين پيمانكاران فقط به دنبال منافع خودشان بودند با اقداماتي كه انجام مي دادند كار را به تنش مي كشاندند.

* كمك براي عبور از ايستگاه توقف!
مرادي در خصوص كمك اين سازمان به طرح هاي متوقف شده، اظهار كرد: در كميسيون چهار جانبه كه متشكل از معاون هماهنگي امور عمراني استانداري، نظام مهندسي، شهرداري و اداره راه و شهرسازي است، مصوبه اي براي اجرايي شدن طرح هاي متوقف شده مانند شهرك تلاش داشتيم.
به گفته وي، طبق اين مصوبه مهندسان قبلي اگر حاضر به ادامه كار نظارت باشند براي باقيمانده كار، 15 درصد دريافت مي كنند و سهميه اي هم از مهندس كم نمي شود؛ همچنين براي معرفي مهندس ناظر جديد مقرر شد كه براي باقيمانده طرح 30 درصد پرداخت شود و 50 درصد هم تخفيف در سهميه مهندس بدهيم از اين رو ايده مناسبي براي كمك به طرح هايي كه مهندسين براي تمديد نظارت مبالغ زيادي درخواست كرده بودند، تلقي مي شود.
مرادي افزود: در مجموع سازمان نظام مهندسي بر 2 ميليون و 921 هزار و 793 متر مربع مسكن مهر شهر كرمانشاه و يك ميليون و 184 هزار و 621 متر مربع مسكن مهر شهرستانهاي استان نظارت داشته است.

* مردم چه مي گويند؟
علي آبادي 40 ساله و راننده تاكسي از متقاضيان طرح متوقف شده شهرك تلاش كرمانشاه است كه به خبرنگار ايرنا گفت: از سال 86 پول واريز كرده و به دليل درگيري بين هيات مديره تعاوني و پيمانكار 9 سال است كه اين طرح طول كشيده و هنوز هم تكميل نشده در حالي كه قرار بود تا سال 90 واحدها را تحويل بدهند.
اما در سمت ديگر شهر كرمانشاه، پروژه پنج هزار واحدي دولت آباد قرار دارد كه ساكنين آنجا حرف هاي متفاوتي دارند.
رحيمي معلم 30 ساله ساكن مسكن مهر دولت آباد، مي گويد: كاش دوباره طرح واگذاري واحدهاي مسكن مهر به شكل اوليه در دستور كار قرار گيرد زيرا خيلي از خانواده ها وجود دارند كه نياز اساسي به اين واحدها دارند كه هم اكنون ثبت نام انجام نمي شود.
او اضافه كرد: امروز واحدهاي مسكن مهر به صورت آزاد چند برابر قيمت خريد و فروش مي شود.
مطلب ديگري كه اين شهروند مورد اشاره قرار داد، اينكه اقساط پرداختي واحدهاي مسكن مهر براي خانواده هاي فقيري كه اينجا زندگي مي كنند بسيار بالاست زيرا برخي از آنها آن قدر بي بضاعت هستند كه ماه به ماه منتظر گرفتن يارانه هايشان هستند تا زندگي شان بگذرد، حالا از كجا 300 هزار تومان براي پرداخت قسط خانه بياورند؟
غلامي بازنشسته 65 ساله و ساكن مسكن مهر دولت آباد نيز گفت: مسكن مهر، خيلي از خانواده هايي كه اصلا فكرش را نمي كردند روزي صاحب خانه شوند را صاحب خانه كرده است.
وي افزود: واحدهاي مسكن مهر شهرك دولت آباد از نظر قيمت بسيار بهتر از آپارتمان هاي داخل شهر است ولي به نظر مي رسد از مصالح ساختماني خوبي استفاده نشده است.
جمهور، كفاش 45 ساله و معلول جسمي است و از ساكنان مسكن مهر شهرك سجاديه، مي گويد: مسكن مهر اين شهرك به دليل نداشتن ديواركشي محوطه از لحاظ سرقت و بزه هاي اجتماعي وضعيت بدي دارد.
يعقوبي كه مدير يكي از بلوك هاي مسكن مهر شهرك سجاديه است، نيز گفت: مردم اين شهرك توان پرداخت قبض هاي برق و آب خود را ندارند از كجا بياورند 300 هزار تومان در ماه قسط بدهند.
باغ فلكي كه نقاش ساختمان است و 35 سال سن دارد از بوي بد فاضلاب و تهويه سرويس هاي بهداشتي شاكي است.
وي گفت: مسكن مهر شهرك سجاديه متعلق به خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي است اما بيش از 50 درصد اين خانواده ها توان پرداخت اقساط خود را ندارند و امتياز مسكن مهر خود را مي فروشند.
گزارش از جواد الماسي و عبادالله آذرگون خبرنگاران مركز كرمانشاه
8066/3209/7457

انتهای پیام /*

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «رويايي كه براي برخي تعبير و براي عده‌اي كابوس شد» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( ایرنا ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-47705) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : ایرنا