وقف و مبارزه با موقوفه خواري در اردبيل

وقف از سنت هاي حسنه آئين آسماني اسلام است كه از آن به صدقه جاري تعبيرمي شود و واقف با عمل به اين سنت پاك، اموال خود را حتي بعد از وفات خويش مديريت مي كند و از آثار و بركات موقوفه هاي خود بهره مند مي شود. اما گاه وفات واقف و شايد مطلع نبودن مسوولان امر از موقوفه هاي آنها، طمع افراد سودجو را براي تصاحب موقوفه ها برمي انگيزد و در كنار پديده زمين خواري، موقوفه خواري را نيز شاهد مي شويم. خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) مركزاردبيل در خصوص فرهنگ وقف و وضعيت مبارزه با موقوفه خواري در استان اردبيل با حجت الاسلام اكبر قيامي مديركل اوقاف و امور خيريه اين استان مصاحبه اي ترتيب داده است كه در زير مي خوانيد.

** آقاي قيامي! با عرض سلام و خسته نباشيد به شما لطفا بفرمائيد؛ اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اردبيل در جهت صيانت از موقوفه هاي اين استان چه اقدام هايي انجام داده است؟
اداره كل اوقاف و امور خيريه در واقع نگهبان و پاسدار موقوفات است و عده اي از انسان هاي خيرانديش كه املاك خود را براي خدمت به مردم و كارهاي خير وقف كرده و وفات يافته اند، اموال آنها بر اساس وقف نامه و وصيت نامه آنها توسط اين اداره كل مديريت مي شود و ما به عنوان يك دستگاه متولي و امين در حفظ وآباداني، بهره وري، درآمدزايي و اجراي نيت هاي واقفان تلاش مي كنيم. بزرگترين اقدامي كه در اين راستا انجام داده ايم عضويت در شوراي حفظ اموال واراضي بيت المال در استان است كه در جلسه هاي آن كه با شكرت مسوولان برخي از دستگاه ها از جمله دستگاه قضايي و به طور عمده در مورد زمين خواري و موقوفه خواري برگزار مي شود حضور مي يابيم و بعد از طرح راهكارهاي لازم به مصوبه هاي مربوطه اقدام مي كنيم.

** به طور مشخص و به طور مصداقي در مقابله با موقوفه خواري و حفظ مالكيت موقوفه ها در استان چه اقدامي كرده ايد؟
براي حدود يك هزار و 400 هكتار موقوفه شامل زمين زراعي، شهري، واحدمسكوني و تجاري در سال 94 سند مالكيت اخذ كرده ايم و اين حجم عمليات در يك سال قابل توجه بوده است. در كل براي 70 درصد موقوفه هاي استان سند مالكيت اخذ شده و به طور عمده بيشتر اين كارها در سال 94 انجام گرفته است و با همكاري واحد حقوقي اداره كل براي اخذ اسنادمالكيت موقوفه هاي باقيمانده تلاش مي كنيم. بعد از اخذ اين اسناد با حضور مسوولان و اصحاب رسانه از آنها رونمايي شد تا توجه دولت به مالكيت موقوفه ها در جامعه منعكس شود و دركنار اين اقدام با تشكيل كارگروه حقوق ثبتي در اداره كل متبوع به الويت بندي تثبيت مالكيت موقوفه ها پرداخته مي شود تا در سال جاري پيگيري شود. با وجود اينكه براي برخي از موقوفه ها سند مالكيت داشتيم اما همچنان در تصرف متصرفان بود اما در سال 94 به طور قانوني به خلع يد آنها اقدام شد و در سطح استان به خصوص در شهرهاي مشكين شهر و اردبيل چند قطعه ملك كه به طور عمده تجاري و به لحاظ موقعيت مكاني داراي ارزش هستند از دست متصرفان آزاد شدند. از نمونه هاي اين موقوفه هاي آزاد شده مي توان به يكهزار متر مربع زمين با ارزش درميدان ارتش اردبيل و چند مغازه با قيمت هاي ميلياردي در اين شهر اشاره كرد.

** آيا در استان اردبيل موقوفه خوار دانه درشت و سابقه دار وجود دارد؟
خوشبختانه دستگاه قضايي در راستاي برخورد با موقوفه خواران با ما همكاري خوبي دارد و پيگيري هاي حقوقي نشان مي دهد كه در جهت تثبيت مالكيت موقوفه ها ذره اي اهمال و سهل انگاري وجود ندارد. بر اساس همين پيگيري ها و عزم دستگاه قضايي برخي از موقوفه خوارها در آستانه دستگيري هستند. همچنين تعدادي ازافراد سودجو كه براي تملك موقوفه ها نقشه چيني مي كردند با تلاش همكاران حقوقي اداره كل اوقاف و امور خيريه و دستگاه قضايي با فعاليت آنها مقابله شد.

**علاوه بر خلع يد متصرفان از املاك وقفي، آيا برخورد ديگري با موقوفه خواران اعمال مي شود؟
نحوه برخورد با موقوفه خواران به نوع حكم قضايي بستگي دارد و البته پيگيري حقوقي ما نيز در صدورحكم قضايي حائزاهميت است. به عنوان مثال با پيگيري هاي حقوقي ما دستگاه قضايي در مورد يك موقوفه خوار در شهرستان مشكين شهرعلاوه بر، خلع يد وي از موقوفه و دريافت اجور معوق، به محكوميت وي به دوسال زندان حكم صادر كرد.

** موقوفه ها بعد از خلع يد از تصرف افراد سودجو به چه شكل مديريت مي شوند ؟
در سال 94 بعد از آزادسازي موقوفه ها از دست متصرفان با توجه به اينكه اسناد مالكيت آنها موجود بود و به واسطه همان اسناد به خلع يد آن اراضي اقدام كرده بوديم، براي جلوگيري از شائبه بي صاحب بودن و تصرف دوباره آن موقوفه ها تابلوهايي مبني بر موقوفه بودن آنها در محل هاي مربوطه نصب شد و در سال 95 نيز با نصب تابلو در موقوفه هاي سنددار ديگر از آنهاحفاظت خواهيم كرد.همچنين ملك هاي تجاري و حتي موقوفه هاي زراعي بعد از خلع يد بر اساس قانون از طريق مزايده به اجاره داده مي شوند تا از درآمد آنها مطابق نيت هاي واقفان در امور خير استفاده شود و در روزهاي اخير چند آگهي مزايده دراين راستا تنظيم و منتشر شده است.

** برخي از واقفان به لحاظ نوع نيتي كه در زمان حيات خود در خصوص نحوه استفاده از موقوفه هايشان اعلام كرده اند شما را درتنگناي شرعي قرار ميدهند. در اين قبيل مورد ها چگونه عمل مي كنيد؟
اجراي نيت هاي واقفان بهترين روش ترويج فرهنگ وقف در جامعه است و همواره تلاش مي كنيم تا بهره وري موقوفه ها بر اساس نوع نيت مندرج در وقف نامه يا وصيت نامه واقفان باشد اما در برخي مورد ها كه نياز روز جامعه تغييردر بهره وري موقوفه ها را ايجاب مي كند با اتكاء به توصيه هاي علما و به روش اقرب به نيت واقف نسبت به تعريف بهره وري جديد موقوفه ها اقدام ميشود. به عنوان مثال اگر واقفي وصيت كرده باشد كه درآمد حاصل از موقوفه اش براي دستگيري از فقراي محله اش هزينه شود و اكنون در آن محله فقيري وجود ندارد؛ با اخذ مجوز شرعي از علما از درآمد آن موقوفه براي رفع نيازمستمندان نزديك به آن محله استفاه مي شود. اسلام آئيني بدون بن بست است و اين آئين آسماني در همه زمينه ها ظرفيت بالايي دارد.

** اردبيل در بين استان هاي كشور در راستاي مبارزه با موقوفه خواري چه رتبه يا جايگاهي دارد؟
به لحاظ پيگيري هاي حقوقي و خلع يد موقوفه ها از دست متصرفان در سال94 از سوي سازمان اوقاف و امور خيريه به عنوان استان برتر معرفي و تقدير شده ايم و تلاش مي كنيم تا در سال جاري نيز در جهت نگهداري و حفظ مالكيت موقوفه ها با همان جديت به تلاش ها و پيگيري هاي خود ادامه دهيم.

** چند موقوفه يا واقف در استان وجود دارد؟
در حدود 540 موقوفه در استان داريم كه از سوي همان تعداد واقف براي خدمت به خلق خدا وقف شده است و در سال 95 نيز پنج وقف جديد (يك مورد دراردبيل، دو مورد در خلخال و دو مورد در گرمي مغان) را از سوي واقفان خيرانديش شاهد هستيم.

** به عنوان دستگاه متولي وقف براي ترويج فرهنگ آن و انگيزش مردم به عمل به اين سنت حسنه چه كاري انجام مي دهيد؟
بزرگترين كار ما در ترويج فرهنگ وقف حفظ و نگهداري، بهره وري موقوفه ها وعمل به نيت هاي واقفان است. اگر موقوفه اي در مقابل چشم مردم در تصرف يك فرد سودجو باشد موجب سلب اعتماد مردم به وقف و متوليان آن مي شود، از اينرو در حفظ ونگهداري از موقوفه ها تلاش زيادي انجام مي دهيم و همچنين در خصوص بهره وري موقوفه ها نيز سعي مي كنيم با واگذاري به اجاره و حصول درآمد ازآنها، خير و بركت سنت وقف را در جامعه نشان بدهيم. برخي از موقوفه ها بعد از وفات واقف به علت عدم رسيدگي مخروبه شده است و ما با بازسازي، آباداني و درآمدزايي از آنها تلاش مي كنيم ضمن برخورداري روح واقفان از بركات جاري موقوفه هايشان، در ترويج فرهنگ وقف نيز موثر باشيم؛ در اين خصوص مي توانيم مرمت و بازسازي يك ساختمان دو طبقه در منطقه عالي قاپو، بازسازي و احداث چهار واحد تجاري و شش واحد مسكوني در املاك مخروبه در منطقه پيرزرگر و ساخت هفت واحد تجاري در منطقه حمام وكيل حدفاصل تازه ميدان و بازار شهر اردبيل را نام ببريم. در سال 95 نيز با بهره گيري از سرمايه گذاران بخش خصوصي در حوزه بهره وري موقوفات، چند طرح عمراني ديگر اجرا خواهيم كرد. همچنين در برخي موردها با اخذ مجوز شرعي از علما، از درآمد موقوفه هاي داراي درآمد براي بازسازي و احياي موقوفه هاي فاقد درآمد استفاده مي كنيم.

** در ترويج فرهنگ وقف و توفيق بيشتر در عمل به رسالت اداري خود از مردم چه انتظاري داريد؟
درواقع وقف منفعتي جاري از مردم، براي مردم و براي دولت است و مي توان گفت ثمره وقف هم به مردم سود دارد و هم با دستگيري از فقرا به دولت كمك مي كند؛ از مردم انتظار داريم اگر متمول و متمكن هستند با اهداي موقوفه ضمن كمك به نيازمندان براي آخرت خويش توشه اي موثر به يادگار بگذارند و اگر امكان مالي زيادي ندارند با تبليغ زباني، معرفي موقوفه هاي ناشناخته، هدايت انسان هاي خير و نيكوكار به وقف و گزارش موردهاي احتمالي موقوفه خواري در ترويح فرهنگ وقف و حفظ مالكيت موقوفه ها با ما همكاري كنند. ضمنا مردم مي توانند با همكاري گروهي و مشاركت مالي همديگر به عنوان مثال يك واحد مسكوني براي اقامت موقت زوج هاي جوان محله خود بسازند اين واحد به طور دوره اي در اختيار زوج هاي جوان قرار بگيرد. اين اقدام مردم در ترويج وقف هاي مشاركتي در جامعه موثر خواهد بود. در ضمن برخي از نشريه هاي استان با وقف يك ستون يا بخشي از صفحه خود به انتشار مطالب و خبرهاي اوقاف و امور خيريه، در اين سنت حسنه سهيم شده اند و
انتظار مي رود ساير رسانه ها نيز از ظرفيت اطلاع رساني خود در ترويج فرهنگ وقف ما را ياري كنند.

آقاي قيامي باتشكر از بابت وقتي كه در اختيار ايرنا گذاشتيد، براي شما و همكارانتان در عمل به رسالت خطير خود توفيق روزافزون آرزو مي كنم.
مصاحبه از عيسي پاشاپور
7124

انتهای پیام /*

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «وقف و مبارزه با موقوفه خواري در اردبيل» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( ایرنا ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-5674) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : ایرنا