نتایج جستجو برای: آماده

آخرین وضعیت ساختمان فروریخته پلاسکو/ افزایش دود سفید با برداشتن رأس سازه/آماده باش تیم پزشکی قانونی

آخرین وضعیت ساختمان فروریخته پلاسکو/ افزایش دود سفید با برداشتن رأس سازه/آماده باش تیم پزشکی قانونی

دکتر مهرداد علی بخشی درباره تمهیدات پزشکی قانونی برای حادثه پلاسکو اظهار کرد: از روز گذشته به دنبال وقوع حادثه در ساختمان پلاسکو تیمی از عوامل تشخیص هویت و متخصصین پزشکی قانونی استان تهران به...

ادامه مطلب »»