نتایج جستجو برای: زنبور

راهی برای درمان زنبور گزیدگی -آکا

راهی برای درمان زنبور گزیدگی -آکا

آکاایران: حتما هریک از شما بالاخره روزی دچار زنبور گزیدگی می شوید که باید آن را درمان کنید.گزیدگی زنبور و نیش زنبور دردی دارد که شاید در لحظه زیاد باشد اما می توانید زود درمانش کنید و مانع از...

ادامه مطلب »»

راهی برای درمان زنبور گزیدگی -آکا

راهی برای درمان زنبور گزیدگی -آکا

آکاایران: حتما هریک از شما بالاخره روزی دچار زنبور گزیدگی می شوید که باید آن را درمان کنید.گزیدگی زنبور و نیش زنبور دردی دارد که شاید در لحظه زیاد باشد اما می توانید زود درمانش کنید و مانع از...

ادامه مطلب »»

حصارهایی از جنس کندوی زنبور عسل

حصارهایی از جنس کندوی زنبور عسل

برترین ها: حفاظت محصولات کشاورزی از حمله فیل ها برای کشاورزان آفریقایی، جایی که فیل ها آزادانه پرسه می زنند کار آسانی نیست تا وقتی که گروهی از محققان بریتانیایی که در کنیا کار می کردند کشف قابل...

ادامه مطلب »»